Шановні педагогічні працівники!

Алгоритм дій у разі нещасного випадку з дитиною, що підлягає розслідуванню  комісією з розслідування нещасного випадку (НВ)

Крок 1: Потерпілий або свідок має негайно  повідомити  про нещасний випадок [далі — НВ) педагога або іншу особу яка була присутня під час настання НВ.

Крок 2: Педагог або інша особа, яка була присутня під час настання НВ  має організувати  надання домедичної допомоги потерпілому або за не­обхідності доставити  його до медичного кабінету закладу або ліку­вально-профілактичного закладу. Негайно.

Крок 3: Повідомити про те, що сталося, директору навчально­го закладу та вихователю-методисту, особі, на яку покла­дено відповідальність за охорону праці [далі — ОП), безпеку жит­тєдіяльності (далі — БЖД) у  навчальному закладі

Крок 4: До прибуття комісії з розслідування НВ за можливості зберігати обстановку на місці настання НВ у тому стані, в якому вона була на момент НВ

Крок 5: Про НВ, що стався під час екскурсії поза територією району  міста, де розміщений навчальний заклад, особа, відповідальна за проведення заходу, має повідомити орган управління освітою за місцем події

Крок 6: Ужити заходів для усунення при­чин, що призвели до НВ. Негайно

Крок 7: Повідомити батькам про НВ. Негайно

Крок 8:Медичний працівник закладу напрвляє письмовий запит до лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого. Негайно.

Крок 9: Директор  видає наказ про створення комісії з розслідування НВ та організувати розслідування. Протягом доби.

Крок 10: Комісія протягом трьох робочих днів має:

 — з'ясувати обставини та причини НВ, обстежити місце настання НВ.

—  отримати пояснення у потерпі­лого (якщо це можливо), свідків та осіб, причетних до НВ;

—  виявити й опитати осіб, які допус­тили порушення норм ОП, БЖД.

—  розробити заходи щодо усунен­ня та запобігання подібним НВ, визначити осіб, відповідальних за втілення цих заходів.

—  отримати висновок від лікуваль­но-профілактичного закладу про характер травмування. Щодо НВ, які сталися в транспортних засобах, — надіслати письмовий за­пит до уповноважених органів про результати розслідування та до­лучити отримані матеріали до акта про НВ, складеного за формою Н-Н згідно з додатком 1 до Положення № 616 (акт Н-Н).

— скласти у п'яти примірниках акт Н-Н.

Крок 11: Директор має затвердити акти Н-Н, складені комісією з розслідування НВ (4 екз.). Протягом робочого дня після отримання матеріалів комісії з розслідуван­ня НВ та  надати акти Н-Н протягом трьох робочих днів після затвердження актів Н-Н:

 1. Батькам 2. Вихователю-методисту, відповідальній за ОП, БЖД у навчальному закладі  3. Управлінню освіти 4. Засновникові (власникові) навчального закладу5. Архіву навчального закладу.

Крок 12: Директор має протягом 10 днів після закінчення лікування або у разі смерті потерпілого:

— Скласти і надіслати повідомлення про наслідки НВ (додаток 2 до Положення № 616): 1. Батькам 2. Вихователю-методисту, відповідальній за ОП, БЖД у навчальному закладі  3. Управлінню освіти 4. Засновникові (власникові) навчального закладу5. Архіву навчального закладу.

Крок 13. Зареєструвати всі НВ, оформлені актами Н-Н, в журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу (додаток 3 до Положення № 616).

Примітка:

1. Комісія під час розслідування НВ, що сталися в транспортних засобах, ураховує матеріали розслідування, проведеного уповноваженими на це органами. НВ, які сталися під час екскурсій поза територією міста, області де розміщений  навчальний заклад, розслідує комісія органу управління освітою, на території якого стався НВ, за участі представників навчального закладу , вихованцем якого є потерпілий.

2. Батьки мають право:

— брати участь у роботі комісії з розслідування НВ, викладати свою думку (письмово чи усно]

— звертатися до керівника навчального закладу з письмовою заявою про нерозголошення інформації про наслідки НВ, якщо така інформація може зашкодити потерпілому

3. Щоквартально  аналізувати        стан дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, планувати конкретні заходи, спрямовані на усунення причин травмування дітей. До 15 січня наступного календарного року подавати до  управління освіти  звіт про травматизм ( на підставі актів Н-Н за підсумками року відповідно до додатка 7 до Положення № 616)

4. Забезпечити термінове (протягом 3 годин) інформування управління освіти і науки Сумської міської ради про надзвичайні події в навчальних закладах: про кожний випадок дитячого шкільного, побутового, дорожньо-транспортного травматизму, випадки групового травматизму, травматизму із смертельними  наслідками, отруєння, пожежі, питання соціальної напруги серед учасників навчально-виховного процесу, що мають явні ознаки виходу на регіональний і державний рівень, загрозу або вчинення терористичного акту, надзвичайні ситуації техногенного характеру тощо.