Педрада від 02.09.2014 р. Тема : Якісна освіта – запорука саморозвитку особистості Рішення педради 1.Діяльність колективу НВК «ЗОШ І ст.. ДНЗ №9 «Веснянка» у 2013-2014 навчальному році вважати «задовільною». 2. Роботу колективу НВК «ЗОШ І ст.. ДНЗ №9 «Веснянка» за оздоровчий період вважати «задовільною». 3.Затвердити план роботи НВК «ЗОШ І ст.. ДНЗ №9 «Веснянка» на 2014-2015 навчальний рік. 4. Затвердити напрями роботи комплексу у 2014-2015 навчальному році: 4.1.Створювати відповідний виховний простору як умову ефективного духовно- морального розвитку особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку. 4.2.Формувати пізнавальну активність суб’єктів навчально-виховного процесу через використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій 4.3. Розвивати логіко-математичні здібності засобами LЕGО-конструювання. 4.4. Продовжувати формувати споживчі знання, раціональне споживче мислення, розумну споживчу поведінку учасників навчально-виховного процесу. 4.5. Забезпечувати необхідні умови для навчання та виховання учнів 3-го класу з метою модернізації змісту початкової загальної освіти. 5. Затвердити організацію життєдіяльності дітей у груп раннього та дошкільного віку 2014-2015 навчальний рік. 6. Затвердити орієнтовний розподіл освітньої діяльності в групах дітей раннього та дошкільного віку на 2014-2015 навчальний рік. 7. Затвердити перелік та розклад гуртків, додаткових освітніх послуг для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на 2014-2015 навчальний рік. 8. Затвердити обраний перелік методичних посібників, зошитів з друкованою основою для педагогів та дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на 2014-2015 навчальний рік. 9.Затвердити склад творчих груп по узагальненню роботи дошкільного підрозділу з патріотичного, трудового, морально-духовного виховання. 10. Затвердити графік перевірки перспективних та календарних планів педагогів дошкільних груп на 2014-2015 навчальний рік. 11. Затвердити план фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільному та шкільному підрозділу комплексу на 2014-2015 навчальний рік. 12. Затвердити сітку розподілу навчальних годин за темами предмету « Фізична культура» для початкових класів на 2014-2015 навчальний рік. 13. Затвердити розклад уроків для початкових класів на 2014-2015 навчальний рік. 14. Затвердити графік проходження педагогами комплексу курсів підвищення кваліфікації при КУ СОІППО на ІІ півріччя 2014 року та на 2015 рік. 15. Вести документацію відповідно номенклатурі справ та українського ділового мовлення. 16.Прийняти до відома результати оперативно-оглядового контролю по підготовці до 2014-2015 навчального року. 17. Вихователям дошкільних груп: 17.1. Прийняти до виконання інструктивно-методичні рекомендацій Міністерства освіти і науки України , серпневої конференції працівників освіти міста про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році від 27.06.2014 р. № 1/9-341 17.2. Продовжувати здійснювати освітню діяльність дітей раннього та дошкільного віку у 2014-2015 навчальному році за раніше обраною Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.) схвалену до використання у дошкільних навчальних закладах України (лист ІІТЗО № 1.4/18-Г від 05.07.2010 р.). 17.3 Продовжувати здійснювати освітню діяльність у 2014-2015 навчальному році за раніше обраною блочно-тематичною формою планування організованої зайнятості дітей у групах раннього та дошкільного віку. 17.4. Продовжувати використовувати у 2014-2015 навчальному році раніше обрану форму календарного планування організованої зайнятості дітей у групах раннього та дошкільного віку. 17.5. Обрати форму перспективного планування організованої зайнятості дітей у групах раннього та дошкільного віку рекомендовану інформаційно-методичним центром управління освіти і науки Сумської міської ради на 2014-2015 навчальний рік 17.6. Продовжувати педагогам дошкільних груп працювати у 2014-2015 навчальному році за раніше обраними напрямами . 17.7. Відзначити батьківські комітети груп ««Пізнайки» (вихователь Дубовик Н.М.), «Всезнайки»(вихователь Голосняк Л.М.), «Розумники»(вихователь Корч І.А.), , спонсорів ВАТ СМПО ім..М.В.Фрунзе, депутатів-спонсорівСумської міської ради на урочистостях з нагоди Дня Знань за участь у підготовці до 2014-2015 навчального року «Похвальними грамотами». 18.Вчителям початкових класів: 18.1. Прийняти до виконання інструктивно-методичні рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 № 1/9-343 « Про особливості організації навчальної роботи у початкових класах у 2014-2015 навчальному році», від 01.08.2014 № 1/9 №388 «Про проведення першого уроку», від 25.07.2014№1/9-376 « Про організацію виховної роботи у навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році». 18.2. До 15.09.2014 затвердити календарні, виховні плани на 2014-2015 навчальний рік 18.3.Забезпечити якісну підготовку учнів до участі у конкурсах, олімпіадах протягом 2014-2015 навчального року 18.4.Дотримуватись загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 18.5.Забезпечити інформаційний та методичний супровід учнів 4-го класу до державної підсумкової атестації протягом 2014-2015 навчального року 18.6. До 15.09.2014 залучити учнів до участі у гуртковій роботі, поновити банк даних участі учнів у гуртковій, позакласній зайнятості 18.7. 01.09.2014 відзначити батьківські комітети 1-го класу(вчитель Желєзняк С.О.), 4-го класу (вчитель Юхно О.С.), спонсорів ВАТ СМПО ім..М.В.Фрунзе, депутатів-спонсорівСумської міської ради на святковій лінійці присвяченій Дню Знань за якісну підготовку класних приміщень до 2014-2015 навчального року «Похвальними грамотами». 19. Горденко В.М., практичному психологу: 19.1. До 30.10.2014 здійснити психолого-педагогічний супровід адаптації до навчання учнів 1-го класу, дітей груп раннього, молодшого дошкільного віку до умов перебування у комплексі. 19.2. До 31.10.2014 підвести підсумки адаптації до навчання учнів 1-го класу, дітей груп раннього, молодшого дошкільного віку до умов перебування у комплексі на медико-психолого-педагогічному консиліумі. 19.3. До 25.09.2014 поновити соціальний паспорт по кожній групі, класові, банк даних про дітей пільгової категорії. 20.Медичному персоналу комплексу: 20.1.Оформити листи здоровя по дошкільним групам та початковим класам комплекс та забезпечити їх дотримання педагогами комплексу протягом 2014-2015 навчального року 20.2. До 05.09.2014 здійснити кількісний аналіз дітей дошкільного та молодшого шкільного віку за фізкультурними групами, групами здоровя та спеціальною групою. 20.3. До 05.09.2014 проаналізувати стан дитячого травматизму дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 21.Прийняти до відома інформацію по усуненню недоліків та виконання пропозицій наданих під час державної атестації дошкільного підрозділу комплексу у грудні 2013 року. 22.Обрати секретарем педагогічної ради на 2014-2015 навчальний рік вихователя-методиста Юхно Н.С. Голова Л.О.Горденко Секретар Н.С.Юхно