Готовність дітей

до навчання у першому класі 

           Найважливішим наслідком психічного розвитку дитини дошкільного віку є формування психологічної готовності до шкільного навчання.У складному комплексі якостей, з яких складається така готовність, можна виокремити мотиваційну, розумову та емоційно-вольову компоненти.

          Однак справжня мотиваційна готовність зумовлюється пізнавальною спрямованістю дошкільника, яка розвивається на основі властивої дітям допитливості, набуваючи характерних рис перших пізнавальних інтересів (прагнення пізнавати те нове, що несе в собі школа, бажання опанувати грамоту).

          Якщо ж така пізнавальна активність не сформована, дітей приваблюють різноманітні сторонні мотиви, пов’язані із сприйманням школи як місця для розваг, що спричинює неспроможність дитини взяти на себе обов’язки учня.

         Навчання в сучасній школі вимагає також розумової готовності дітей. Вони приходять до школи з досить широким колом знань і умінь, а головне — з розвинутими сприйманням і мисленням (вони вже мають освоїти операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації, групування), які дають змогу систематично спостерігати за предметами та явищами, виокремлювати в них істотні особливості, міркувати і робити висновки.

         Крім того, діти вже мають володіти початковими навчальними вміннями (концентрації уваги не на результаті, а на самому процесі виконання навчальних завдань, самоконтролю, самооцінки).

        Велику роль відіграє й емоційно-вольова готовність, зокрема вміння дошкільника довільно керувати своєю поведінкою, пізнавальною активністю, спрямовувати її на розв’язання учбових задач. Навчання в школі має бути для нього джерелом позитивних емоцій, що допоможе знайти своє місце серед однолітків, підтримає впевненість у собі, у своїх силах. Важливо, щоб ці позитивні емоції пов’язувались із самою учбовою діяльністю, її процесом та першими результатами.  Особливо часто виявляється недостатня сформованість окремих компонентів психологічної готовності. Все це потребує певного коригування з боку педагогів та батьків.

Що треба знати і вміти дитині, яка йде до школи:

 •  Своє ім’я, по батькові та прізвище
 • Свій вік
 • Свою домашню адресу
 • Своє місто
 •  Країну, в якій живе
 •  Прізвище, ім’я, по батькові батьків, їх професії
 • Пори року (послідовність, місяці, основні прикмети кожної пори року, загадки та вірші про пори року)
 • Домашніх тварин і їх дитинчат
 • Диких тварин наших лісів, жарких країн, півночі
 • Транспорт наземний, водний, повітряний
 • Розрізняти одяг, взуття та головні убори
 • Зимуючих і перелітних птахів; овочі, фрукти і ягоди.
 • Знати і вміти розповідати народні казки.
 •  Розрізняти і правильно називати площинні геометричні фігури: коло, квадрат, прямокутник, трикутник, овал
 •  Вільно орієнтуватися в просторі й на аркуші паперу (права-ліва сторона, низ-верх)
 •  Вміти повно і послідовно переказувати прослухану або прочитану розповідь, скласти розповідь по картинці
 • Запам’ятати і назвати 6-10 предметів, картинок, слів
 • Розрізняти приголосні і голосні звуки
 • Розділяти слова на склади за допомогою ударів, кроків, за кількістю голосних звуків
 • Визначати кількість і послідовність звуків у словах типу «мак», «будинок», «сани», «зуби»
 •  Вирішувати приклади в одну дію на складання і віднімання
 •  Користуватись арифметичними знаками дій
 • Вимірювати довжини предметів за допомогою умовної міри
 • Складати з трикутників, чотирикутників фігури більшого розміру
 • Розділити коло, квадрат на 2 і 4 частини

Не готовими до навчання вважаються:

1) діти, які відстають у біологічному розвитку;

2) діти, які при повторному обстеженні не виконують тести психолого-педагогічних критеріїв;

3) діти, які перенесли протягом останнього року такі захворювання:

інфекційний гепатит (окрім гепатиту A);

пієлонефрит, дифузний гломерулонефрит;

міокардит;

менінгіт, менінгоенцефаліт;

туберкульоз;

ревматизм в активній фазі;

захворювання крові;

ендокринні захворювання (зоб, цукровий діабет);

неврози (неврастенія, істерія, логоневроз);

травматичні ураження центральної нервової системи;

гострі респіраторні захворювання 6 і більше разів протягом останнього року;

міопія з нахилом до прогресування (більше 2,0 Дптр.);

епілепсія;

екзема, нейродерміт.

Дітям, не готовим до шкільного навчання за медичними або психолого-педагогічними показниками, бажано давати тимчасове відстрочення від вступу до школи на 1 рік.