ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мiнiстерства економiчного 
розвитку i торгiвлi України
22 березня 2016 року № 490

 

Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік 
Комунальна установа Сумський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад

№ 9 «Веснянка» м. Суми Сумської області, 31548429 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Конкретна назва

предмета закупівлі

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)

Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів)

Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

 

2

3

4

5

6

Електрична енергія

 

ДК 021-2015:

 

09310000-5- електрична енергія

 

 

2273

138 770,00

(сто тридцять вісім тисяч сімсот сімдесят грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 23128,33 грн. (двадцять три тисячі сто двадцять вісім грн. 33 коп.)

 

Січень-грудень 2017

 

 

Всього  КЕКВ 2273                              138770,00  (сто тридцять вісім  тисяч сімсот сімдесят грн. 00 коп.)

 Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  від  10.01.20171.

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                       ___________          _Л.О. Горденко

                                                                                          (підпис)                   (ініціали та прізвище)

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                   __________            __К.Г. Денисова

                                                                                         (підпис)                    (ініціали та прізвище)