ДО ВІДОМА БАТЬКІВ

ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З МАТЕМАТИКИ

Державна підсумкова атестація з математики проводиться у формі підсумкової контрольної роботи. В основу відбору змісту навчального матеріалу, який підлягає перевірці, покладено вимоги навчальної програми з  математики для 1-4 класів (Програма для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 кла­си. — К.: Початкова школа, 2006; 2007).

Підсумкова контрольна робота з математики складається з восьми завдань – п’яти тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів (завдання 1-5); двох завдань відкритого типу з короткою письмовою відповіддю (завдання 6,7); одного завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю – розв’язування сюжетної задачі (завдання 8).

Контрольна робота триває 40 хв, з них: 5 хв — інструктаж учнів; 35 хв — самостійне виконання завдань.

Оцінювання виконаної роботи здійснюється таким чи­ном:

1.За правильне виконання завдань закритого типу (зав­дання 1-5) виставляється по 1 балу.

2.Завдання відкритого типу з короткою відповіддю (завдання 6 і 7) оцінюються в межах 2 балів кожне: 2 бали — завдання виконано пра­вильно, дано повну ґрунтовну відповідь, 1 бал — завдання виконано частково.

3.Завдання 8 — розв’язування сюжетної задачі — оцінюється в межах 3 балів: 2 бали – неправильно виконано одну дію задачі з трьох-чотирьох, 1 бал — неправильно виконано дві дії.

Максимальна кількість балів за правильно виконану роботу становить 12 балів.