ДО ВІДОМА БАТЬКІВ

ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться у формі підсумкової контрольної роботи. В основу відбору змісту навчального матеріалу, який підлягає перевірці, покладено вимоги навчальної програми з української мови для 1-4 класів (Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. — К.: Початкова школа, 2006; 2007).

Атестаційні контрольні роботи з української мови містять сім завдань, серед яких: три тестових завдання закритого типу, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів; одне завдання на встановлення відповідності, в якому треба з'єднати лініями або стрілочками відповідні частини; одне відкрите завдання, що виконується письмово; текст для списування (55-60 слів) і творче завдан­ня — написання тексту на задану тему (5-7 речень).

Контрольна робота триває 40 хв, з них: 5 хв — інструктаж учнів; 35 хв — самостійне виконання завдань.

Оцінювання комбінованих контрольних робіт здійснюється відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 13.04.11 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» таким чином:

—      кожне тестове завдання закритого типу і завдання на встановлення відповідності оцінюємо 1 балом;

—      відкрите завдання — 2 балами (якщо таке завдання виконано частково, учень одержує 1 бал);

—      списаний текст — 3 балами, якщо учень не допустив помилок; 2 балами, якщо допущено 1-3 помилки; 1 балом, якщо допущено 4 і більше помилок;

—      творче завдання оцінюємо 3 балами: 1 бал за зміст висловлювання, 1 бал за використання виражальних засобів мови (порівнянь, епітетів, синонімів тощо), 1 бал за грамотність (враховуються помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою для початкової школи).

Максимальна кількість балів за правильно виконану роботу становить 12.