Шановні батьки та учні!

 Карантин продовжується до 03.02. включно. Нас очікує робота  по  опрацюванню  пройденого навчального матеріалу та контрольні роботи із  навчальних предметів.

На кінець вивчених  тем з навчальних предметів учні повинні  мати наступні  навики та вміння:

Українська мова :

З розділу «Прикметник» — визначати прикметник у тексті, добирати синоніми, антоніми до даного слова, вміти уживати прикметник у переносному значенні, змінювати за родами, числами, відмінювати прикметник, визначати відмінок прикметника, будувати речення із прикметниками у різних відмінкових формах, утворювати прикметник від інших частин мови, правильно записувати та вимовляти прикметники з  суфіксами – ськ, цьк. -зьк.                                                                                                 

Давати характеристику прикметника  як частини мови за планом:                                                                     

Слово— частина мови, запитання на яке відповідає слово, початкова форма( однина. чоловічий рід,називний відмінок); число , рід (тільки в однині), відмінок ; яким членом речення виступає; (головне чи другорядне); в якому значенні вжито слово( пряме, чи переносне).

Наприклад: У полі цвітуть сині волошки.

Сині- прикм.,.які?, п.ф. синій. множ.,-. Н.в, волошки, друг.член речення, пряме значення.

Математика :

За розділом  «Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове» учень повинен знати: послідовність дій у прикладах , ділення іменованих чисел, вміти ділити  багатозначні числа на однозначні, коли в частці є нулі.

Повторити  задачі на знаходження площі, задачі на спільну роботу, задачі на рух. 

                                                                                                                                                   

Природознавство :

Вміти  розпізнавати материк на карті, давати характеристику материка ( Назва материка, географічне положення , кліматичні особливості, природа материка,особливості господарської діяльності людей).

Підготувати презентацію на тему: «Цікавий світ материка, на який я хочу потрапити».                                                                                                                                                                          

Розвиток мислення:

Опрацювати завдання посібника «Планета міркувань»  С. 70-72

На 02.02 домашнє завдання з предметів:

Математика- с.94 №610 ,611, 613. (усно), № 614, 615,617, 618, 619.622

Українська мова- с.125, впр 253 вивчити правило,впр.254, впр. 255.

Літературне читання  —  виразно читати с. 16-18,  с. 18-20, ставити запитання за змістом прочитаного.

Дібрати повідомлення  про Ярослава  Мудрого .

 

Звертайтеся за консультацією з 9.00 до 13.00.

Бажаю всім здоров’я  !