Що повинна знати дитина  6-го року життя за програмою

«Дитина» на кінець року

МОВА РІДНА, СЛОВО РІДНЕ

 

Діти вміють:

 • говорити в міру голосно, чітко, правильно, виразно, додержуючи правил культури мовлення; називати предмети, їх ознаки, групувати за призначенням, ознаками тощо;
 • спілкуватися з однолітками й дорослими (будувати діалог, брати участь у полілогах), добираючи потрібний тон (ввічливий, лагідний), передаючи потрібну інтонацію (запитання, радості, суму, здивування тощо);
 • зосереджено слухати співбесідника, розповідь вихователя, казку, оповідання, вірш; переказувати казки, розповідати вірші, скоромовки;
 • римувати, складати оповідання, казки, загадки;
 • розповідати про той чи інший знайомий предмет послідовно, без надто довгих пауз, повторів; розповідати за змістом картини у логічній послідовності, плавно, без повторів, зайвих слів, надто довгих пауз (три-чотири речення);
 • впізнавати речення у зв'язних висловлюваннях, складати окремі речення за малюнками, виділяти з поширених речень окремі слова, розуміти і розрізняти слова-назви, слова-дії, слова-ознаки;
 • розрізняти голосні й приголосні (тверді, м’які) звуки, здійснювати усний звуковий аналіз слів (на кінець року);
 • ділити слова на склади, визначати місце наголошеного складу;
 • читати по складах слова та невеликі речення (на 3 – 5 слів) із знайомих літер;
 • орієнтуватися в зошиті, вільно промальовувати елементи різних форм за зразком; регулювати силу натиску.

 

ДИТИНА У ДОВКІЛЛІ 

 

Діти знають:

 • імена та по батькові, прізвища своє, своїх батьків, родичів, друзів, вихователів та інших працівників дитячого садка;
 • казки, легенди, оповідання, вірші про природу, предметний світ, стосунки між людьми, як представниками різної статі тощо. назву держави, її символіку, орієнтується в місцезнаходженні України на карті;
 • що в державі крім українців живуть різні народи та нації, але всі вони прагнуть миру і взаєморозуміння; всі люди, що живуть на нашій планеті, складають поняття «людство»; назву свого міста (села), своєї країни, міста чи села, де живуть родичі;
 • назви предметів домашнього ужитку та їх деталі, застосування; народні обереги — символи (рушник, кольори на ньому);
 • український національний одяг, віночок (квіти і стрічки на ньому); рослини-символи (калина, дуб, верба, барвінок) та інше; назви професій дорослих, перш за все — соціально важливих (вчитель, вихователь, лікар, медична сестра, аптекар, кухар, пекар, перукар, фермер, пожежник, міліціонер, будіведльник, пілот, водій, машиніст, швея, продавець та ін.), розуміє значення кожної професії в суспільстві; мають уявлення про школу, особливості діяльності учня та вчителя.

Діти вміють:

 • розрізняти представників чоловічої і жіночої статей; дотримуватися культури людських взаємин, навичок взаємної поваги у спілкуванні та спільній діяльності, дбайливо ставитися до інших людей (дорослих й однолітків);
 • дбайливо і з повагою ставитися до людей (дорослих й однолітків) різних національностей.

 

МАТЕМАТИЧНА СКАРБНИЧКА

 

 • Уміють відбирати один або кілька предметів (фігур за двома ознаками (назва — форма, назва — колір тощо);
 • розпізнають геометричні фігури і називають їх;
 • аналізують просторове розміщення предметів у більш складних ситуаціях. («Лівіше від верблюда дві іграшки : заєць і ведмідь», «Правіше від ведмедя теж дві іграшки: заєць і верблюд»);
 • знають назви днів тижня, місяців (поточного, попереднього і наступного);
 • уміють назвати за будь-якою ознакою всі предмети, кожний, останній, будь-який;
 • рахують у межах 10 предмети, які по-різному розміщені на площині (хаотично, лінійно, по колу);
 • уміють упорядковувати геометричні фігури, числові картки, предмети, дні тижня, місяці за певною ознакою;
 • можуть утворювати нове число і розрізняти та правильно називати цифри (0,1—9);
 • складають і обчислюють приклади на додавання і віднімання способом перелічування суми або остачі;
 • розв'язують задачі на знаходження суми і остачі за допомогою малюнків та практичних дій.

 

ВІКОНЕЧКО У ПРИРОДУ

 

 • Виражені позитивні емоційно-естетичні реакції на явища та об'єкти природи; виражене прагнення до взаємодії з природою на чуттєво-ігровій основі з домінуванням етичних та естетичних мотивів;
 • виражений інтерес до інформації природничого характеру, бажання зрозуміти суть явищ, визначити взаємозв'язки;
 • прагнення до самостійних дій у природі (доглянути дерево, кущ, протидіяти тим, хто шкодить природі тощо);
 • відтворення естетичної своєрідності природи в різних видах гри (рольових, драматизаціях, подорожах) і творчості (словесній, музично- пластичній, образотворчій, предметній) ;
 • пізнавальна активність дітей в усіх видах організованої діяльності щодо засвоєння програмного матеріалу; виникнення інтересу до способів досягнення результату, спостережливість;
 • широке орієнтування в природному оточенні, виділення найважливіших ознак сезонів, взаємозв'язку між висотою сонця і температурою повітря, опадами, змінами в рослинному і тваринному світі, праці людей; усвідомлення необхідності дбати про своє здоров'я кожної пори року.

ЧАРІВНІ ФАРБИ І ТАЛАНОВИТІ ПАЛЬЧИКИ

 

 • Із задоволенням «занурюються» в світ мистецтва;
 • емоційно відгукуються на прояви прекрасного в житті, природі та мистецтві;
 • на доступному рівні аналізують твори різних видів мистецтва, розуміючи їх особливості, як спільні, так і ті, що їх відрізняють;
 • створюють власні художні образи в різних видах образотворчої діяльності, виражають своє ставлення до них;
 • орієнтуються на колір, лінію, форму, ритм, композицію як на засоби вираження емоційного стану та настрою самого митця (як маленького, так і справжнього художника);
 • із захопленням беруть участь у колективних творчих роботах; дають позитивну оцінку своїй роботі й роботі тих, хто працював поруч.

ПРИВЧАЄМОСЬ ПРАЦЮВАТИ

 

 • Мають уявлення про різні професії дорослих, шанують та зберігають результати праці дорослих, інших дітей;
 • використовують робочий одяг, обладнання за призначенням, володіють безпечними та економічними прийомами роботи;
 • контролюють якість результатів праці, підтримують порядок на робочому місці; пишаються власними успіхами та успіхами своїх товаришів у праці; погоджують свої трудові дії з діями інших дітей, уміло розподіляють обов'язки при виготовленні спільного виробу.

 

У НАС В ГОСТЯХ КНИЖКА

 • розрізняє та визначає жанр художнього твору: казка, оповідання, вірш, байка; — пригадує повну назву твору, його автора; відповідає на запитання у різних видах бесід за змістом прочитаного; — розуміє ідею твору;
 • орієнтується в композиційній структурі; — аналізує та адекватно оцінює характер, вчинки персонажів;
 • здійснює елементарний художній аналіз твору;
 • виразно читає напам’ять поетичні твори; на прохання пригадує кілька скоромовок, загадок, віршів, лічилок, пісеньок (колискових, забавлянок, щедрівок, веснянок);
 • розуміє та вірно пояснює прихований зміст приказок та прислів’їв;
 • впізнає на портретах відомих українських письменників;
 • впізнає за малюнком на обкладинці, про що розповідатиметься у книжці, виявляє інтерес до книги, бережливе ставлення;
 • орієнтується в структурі книги (обкладинка, сторінки);
 • передає зміст художнього твору, характер персонажів в театралізованих іграх за змістом знайомих художніх творів.

 

ГРАЮЧИСЬ, ЗРОСТАЄМО

 

 • Дитина застосовує у творчих іграх реальні та казкові ситуації, взаємини людей, знання та уявлення про навколишнє, родину, працю людей, професії.
 • Дитина вміє створювати власний задум у різних видах творчих ігор, цікаво і змістовно розгортати сюжет ролі та гри. Знає різні види ігор, у той же час надає перевагу певним видам.

 

 ПРИВЧАЄМОСЬ ПРАЦЮВАТИ

 

 • Мають уявлення про різні професії дорослих, шанують та зберігають результати праці дорослих, інших дітей;
 • використовують робочий одяг, обладнання за призначенням, володіють безпечними та економічними прийомами роботи;
 • контролюють якість результатів праці, підтримують порядок на робочому місці; пишаються власними успіхами та успіхами своїх товаришів у праці; погоджують свої трудові дії з діями інших дітей, уміло розподіляють обов'язки при виготовленні спільного виробу.

 

ЗРОСТАЄМО ДУЖИМИ

 

 • позитивно ставляться до рухової діяльності, мають потребу в ній;
 • знають основні правила догляду за окремими частинами тіла і органами, самостійно виконують основні гігієнічні процедури;
 • легко ходять, бігають, стрибають, кидають м'ячі, торбинки з піском, повзають, лазять тощо;
 • починають контролювати себе при виконанні різноманітних вправ, рухливих ігор, діють відповідно до поставленої мети.