XXI століття диктує зовсім інший темп життя. І сфера викладання англійської мови не стала виключенням. Ті ідеї, завдання та вправи, про які ми читали у підручниках ще 10-15 років тому, давно втратили свою актуальність у 2020-му.Вже зараз нашим учням зовсім не цікаво слухати викладача, який в сотий раз пояснює «правила вживання дієслова to be в минулому часі» (або будь-яке інше правило).Адже значно цікавіше оновити стрічку в Instagram, переглянути черговий блог в Youtube або просто поспілкуватися зі своїми однолітками — причому прямо на уроці.Чи кожна дитина може мислити критично? Уміння мислити критично — це не вишукування недоліків, а об’єктивне оцінювання позитивних і негативних сторін в пізнаваного об’єкта. Технологія критичного мислення сприяє: підвищенню ефективності сприйняття інформації; підвищенню інтересу як до досліджуваного матеріалу, так і до самого процесу навчання; вмінню аналізувати, порівнювати; вмінню співпрацювати з іншими; бажанню стати людиною, яка вчиться протягом усього життя.

Технологія критичного мислення для вчителя це — вміння створити в класі атмосферу відкритості та відповідального співробітництва; можливість використовувати модель навчання і систему ефективних методик, які сприяють розвитку критичного мислення та самостійності в процесі навчання; стати практиками, які вміють ретельно аналізувати свою діяльність; стати джерелом цінної професійної інформації для інших вчителів. Завдання вчителя навчити учнів: виділяти причинно-наслідкові зв’язки; розглядати нові ідеї та знання в контексті вже наявних; відкидати другорядну або невірну інформацію; робити висновок про ціннісні орієнтації, інтереси, ідейні установки; уникати категоричності у твердженнях; відокремлювати головне від неістотного в тексті або в судженнях інших.