Учень є головною фігурою освітнього процесу. Ця теза закладена в основу становлення нової української школи.

            Мета вивчення кожного предмета — не просто накопичення знань, а розвиток дитини.

        Математика в переліку предметів у початковій школі займає окреме  місце, оскільки: на уроках математики в учнів закладаються основи теоретичного мислення, застосовні у пізнанні наукових дисциплін в подальші роки навчання, математичні уміння й навички, сформовані у молодшому шкільному віці, мають допомагати дитині адекватно вирішувати проблеми повсякденного життя.

З огляду на це під математичною компетентністю розуміють здатність актуалізувати та застосувати математичний досвід у практичних, навчальних і життєвих, ситуаціях.

Змістовікомпонентиматематичноїкомпетентності:

Числа. Дії з числами

формування обчислювальни хнавичок

 

величини

ознайомлення з основними величинами, їх вимірюванням

Математичні вирази. Рівності. Нерівності

підготовка до вивчення курсу алгебри

Просторові відношення. Геометричні фігури

розвиток просторових уявлень

набуття уміння конструювати, моделювати й креслити геометричні фігури

Сюжетні задачі

формування вміння розв’язувати задачі різних типів

Робота з даними

розвиток уміння знаходити та аналізувати інформацію ознайомлення з математичною символікою та термінологією

Про сформовану математичну компетентність ми говоримо, коли молодший школяр:

—          розуміє, навіщо йому потрібна математика

—          знає, як вирішити проблему за допомогою математичних методів

—          логічно міркує та виконує дії за алгоритмом

—          користується графічною і знаковою інформацією

—          орієнтується у просторі та на площині

—          застосовує обчислювальні й вимірювальні навички на практиці має інтерес до математики.

Групи вмінь

Приклади

Обчилювальні вміння

порівнює величини, числа

виконує прості математичні дії

Інформаційно-графічні вміння

працює зчислами

орієнтується у вимірювальних одиницях

працює з інформацією в таблицях і схемах

вимірює час за допомогою календаря та годинника

Логічні вміння

розв’язує задачі, рівняння, ребуси, головоломки

Геометричні вміння

працює з об’єктами на площині та в просторі

визначає довжину та площу об’єктів

зображує і конструює прості геометричні фігури

Як формувати математичну компетентність на уроках математики? Щоб формувати бажання математично досліджувати реальнийсвіт, розвивайте в учнів логічне мислення і творчість.

Як учитель може це робити на уроках математики?

Надавайте пріоритет завданням на  активізацію мисленнєвої діяльності. Репродуктивне відтворення матеріалу не розвиває логіку в учнів. Якщо вчитель підштовхує до потрібного направлення думок, сам показує, як робити завдання, пізнавальна сфера учня працює частково, не у повній мірі. Часто після репродуктивного відтворення завдання учні забуваютьйого і не в змозі повторити алгоритм вирішення вже за кілька днів.

Потрібно, щоб учень не просто запам’ятав спосіб розв’язку задачі, а мав навички логічного мислення для її вирішення.

2.Щоби розвивати логіко-математичну компетентність, звертайтеся до нестандартних задач, шарад, головоломок тощо. Також для розвитку логічного мислення пропонуйте з учням такі завдання:

скласти текст аналогічної задачі

зобразити умови задачі у вигляді малюнка

знайти кілька способів вирішення

— поділи текст задачі на окремі логічні елементи.

3.Розвивайте в учнів самостійність

Часто найскладнішим для дітей є питання, що робити після ознайомлення з задачею. За для розвитку самостійності можна запровадити певний алгоритм.

Алгоритм на розвиток математичної самостійності в учнів початкових класів

-Спитайте, чи знає хто, що потрібно робити з задачею

-Зафіксуйте різні варіанти, які пропонують діти, на дошці або папері

-Обговоріть і проголосуйте за один варіант

— Коли учні розв’яжуть задачу, попросіть котрогось із них продемонструвати рішення

— Обговоріть, чи були помилки і на якому етапі

-Продемонструйте зв’язок математичних операцій із життям, щоб учні розуміли, де їм стануть у пригоді ці знання

Використовуйте цікавий матеріал для задач

Так зберігатимете не лише інтерес до уроків, а й активізуватимете в роботі якомога більше психічних функцій дітей.

Незвичайність сюжету чи умов задачі даватиме емоційне задоволення від  роботи на уроці. Наочність допомагає ефективніше сформувати математичні уявлення.

Найбільше молодшим школярам подобаються задачі, в яких фігурують сучасні персонажі чи їхні однокласники. Давайте учням можливість бути авторами задач. Учні в захопленні, коли їхні вигадані задачі не можуть вирішити однокласники. Для конструювання авторської задачі запропонуйте учневі: придумати об’єкт і суб’єкт задачі описати подію, що в основі задачі викинути певну частину сюжету чи перетворити її сформулювати умови та питання задачі ввести за необхідності додаткову логічну умову перевірити, чи при одній умові не буде кілька  відповідей. Розвиток логічного мислення сприяє тому, що учні застосовують математичні знання в реальних ситуаціях і завданнях з інших предметів. А нестандартний підхід учителя підвищує рівень засвоєння математичних знань і середній бал успішності в класі.            

За матеріалами ГанниКолесової, методиста Славутицького ММЦ, Київська обл. Джерело: http://www.pedrada.com.ua/article/1185-chi-skladna-formula-matematichno-kompetentnost-molodshogo-shkolyara?ustp=W