Мнемотехніка — в перекладі з грецької — «мистецтво запам’ятовування». Це система методів і прийомів, які забезпечують успішне запам’ятовування, збереження і відтворення інформації, знань про особливості об’єктів приро-ди, про навколишній світ, ефективне запам’ятовування структури розповіді, і звичайно розвиток мови.
Для молодшої групи в дитячому саду зазвичай я застосовую прості кар-тки — мнемоквадрати. Це яскраві поодинокі зображення, які можуть поз-начати якесь слово, словосполучення, характеристику предмета чи спосіб дії. Після засвоєння простих карток ускладнюю завдання, пропонуючи дитині готову мнемодоріжку — квадрат з 4 картинок. «Прогулюючись» за ним дитина вчиться складати просту розповідь в два-три пропозиції. Всі техніки мнемоніки для дітей подаються у вигляді гри.
Отже, навчання дітей для мене — це захоплююче заняття, але й трудомі-стке. Проведення таких занять потребує попередньої підготовки у відборі мовного матеріалу, ігор, виготовлення наочних посібників.
Тому, чим раніше вчити дітей розповідати або переказувати, викорис-товуючи метод мнемотехніки, тим краще підготуємо їх до школи, так як зв’язкова мова є важливим показником розумових здібностей дитини, гото-вності її до шкільного навчання.