Мнемотехніка – це спосіб поліпшення засвоєння нової інформації шляхом свідомого утворення асоціативних зв’язків за допомогою спеціальних методів та прийомів.
Як свідчить практика, традиційне вивчення віршів, що грунтується на механічному запам'ятовуванні, не поліпшує пам'ять та не формує навички вивчення віршів, тому сам процес вивчення віршів зазвичай викликає в дітей негативні реакції та психоемоційне перенавантаження.
 Тому варто під час запам’ятовування  використовувати  алгоритм швидкого та ефективного вивчення віршів за допомогою прийомів мнемотехніки. 
А саме:
Піктограма    — це прийом, за якого абстрактну або образну інформацію, що запам'ятовується, схематично зображують спрощеними малюнками (образні піктограми) або малюнками, що нагадують за формою букви (буквені піктограми) чи цифри (цифрові піктограми)
Стенографіст — це прийом, за якого текстову інформацію, що запам'ятовується, записують за допомогою окремих ключових літер, особливих знаків і цілого ряду скорочень
Цифрообраз- прийом, за якого цифрову інформацію, що запам'ятовується, асоціативно пов'язують з певними образами або системами образів
Синтез — це прийом, за якого для створення асоціативних зв'язків між інформаційними одиницями, для яких не має значення послідовність, їх об'єднують в єдиний інтегральний образ зі спільним асоціативним зв'язком
Аналогія  — це прийом, за якого між інформаційними одиницями, що запам'ятовуються, знаходять спільні ознаки, властивості, якості, тенденції розвитку тощо. 
Під час вивчення вірша напам’ять виникли певні труднощі у деяких дітей нашої групи і тому виникла ідея скористуватися прийомами мнемотехніки. Ось що з цього вийшло. 
Ніна Мудрик-Мриц  
«Зайчикова пригода»
Ішов зайчик крізь лісок
Ніс торбинку писанок.
Вийшов зайчик за горбок
Зачепився за пеньок.
Покотились на боки
Зайчик, торба, писанки.
Налякався зайчик: ” Ах! ”
Заховався у кущах.
Вийшли діти у лісок,
Назбирали писанок.
Залишили в лісі сміх,
Щоб радіти зайчик міг.
Наводжу приклад  запам’ятовування вірша  за допомогою мнемотехніки 

clip_image002

 clip_image002
 clip_image003
 
Така методика не має зазначених негативних впливів і цікава дітям.