УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ- ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  № 9 «ВЕСНЯНКА» м. СУМИ СУМСЬКОЇ ОБЛ.

вул. Холодногірська, 47, м. Суми, 40030,  тел. (0542) 27-62-31;

Е-mail: nvk.vesnjanka@meta.ua

 

НАКАЗ

02.09.2016                                                                                                                                   № 121

Про організацію роботи по попередженню дитячого травматизму

Аналіз дитячого травматизму в закладі протягом 2015 — 2016 навчального року порівняно з минулим роком свідчить про те, що по дошкільному підрозділі закладу випадки травматизму залишились на тому ж рівні, випадки травматизму вдома збільшились, а по шкільному підрозділі — зменшилися.

Дитячий травматизм  за 2015/16 н.р.

Кількість випадків

За межами закладу

в НВК

школа

днз

школа

днз

школа

днз

1

2

3

25

1

2

З метою організації роботи щодо попередження дитячого травматизму у закладі та у відповідності до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами від 20 листопада 2006 року № 782), статті 26 Закону України «Про освіту», наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 11.01.2016 № 21 «Про стан профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму в навчальних закладах», від 02.09.2016 № 725 «Про заходи безпеки у закладах освіти м. Суми» виходячи з вищесказаного

НАКАЗУЮ:

               1. Вихователю – методисту Юхно Н.С., голові МО Крячок Ю.М..:

               1.1. До 10.10.2016 сформувати окрему папку нормативно-правових документів по даному питанню та накопичених матеріалів, які підтверджують діяльність закладу по даному напрямку

               1.2. До 10.10.2016 впровадити в практичну дію систему роботи з дітьми щодо попередження дитячого травматизму вибухонебезпечними предметами,  мінами.

              1.3. До 10.10.2016  розробити та затвердити у встановленому порядку Комплексні заходи щодо протидії тероризму, попередження дитячого травматизму внаслідок враження вибухонебезпечними предметами, мінами.

              1.4. До 10.10.2016 спланувати роботу методичного об’єднання вчителів у напрямку вирішення питань виховної роботи у групах щодо попередження дитячого травматизму вибухонебезпечними предметами.

              1.5.  Забезпечити координацію роботи вихователів та вчителів в напрямку вирішення питань профілактики дитячого травматизму та надати їм практичну допомогу щодо розробки текстів бесід з вихованцями, постійно.

              1.6.  До 10.10.2016 сконцентрувати тексти бесід, погоджених у встановленому порядку та відповідно до тематики, в єдиному методичному куточку й забезпечити можливість користування ними всіх педпрацівників.

              1.7.  Контролювати проведення бесід із попередження дитячого травматизму вихователями, вчителями на кожній класній годині у відповідності до  плану, протягом року.

              1.8.  Практикувати звіти медичних працівників, класних керівників на батьківських зборах, нарадах при директорові про проведену роботу щодо попередження дитячого травматизму, згідно з планом роботи закладу.

              1.9.  Аналізувати стан дитячого травматизму та оприлюднювати його результати на нарадах, педагогічних радах, засіданнях методоб’єднань, щомісяця, січень, червень – узагальнювати.

             1.10. Вирішувати питання залучення до роботи з профілактики дитячого травматизму працівників установи, які мають до цього відношення, постійно.

             1.11. До 10.10.2016     на методичному об’єднанні вчителів, вихователів розробити заходи з проведення «Тижнів безпеки життєдіяльності» та брати активну участь у проведенні Тижнів.

             1.12. Щомісячно готувати і направляти до  управління освіти інформацію з питань дитячого травматизму в закладі та у побуті, постійно і науки Сумської міської ради

             1.13.   Надавати методичну допомогу у розробці та погоджувати інструкції з безпеки життєдіяльності та правил безпеки поводження вихованців під час проведення організованих позакласних, позашкільних заходів, контролювати своєчасність проведення інструктажів та реєстрації їх у відповідності до діючого Положення, протягом року.

             1.14. Разом з вчителями та вихователями організувати роботу з батьками з питань збереження життя і здоров’я дітей у побуті для чого спланувати та проводити «Батьківський лекторій», протягом року.

             1.15. До 10.10.2016 скласти особистий план роботи з питань забезпечення безпеки життєдіяльності учнів у виховному процесі (або окремий розділ в плані виховної роботи.

             1.16. До 01.10.2016 забезпечити наявність в спортивному залі всіх необхідних нормативних документів з безпеки життєдіяльності, в т.ч. інструкцій з охорони праці.

             1.17. Контролювати інструктування учнів та реєстрацію інструктажів у відповідності до вимог діючого Положення: за умовами навчання, за своєчасним проведенням вчителями інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, протягом року.

             1.18. Своєчасно подавати інформацію медичному працівнику та адміністрації закладу про всі випадки травмування учнів в навчальному процесі, протягом року.

            1.19. Роботу проводити у відповідності до складеного та затвердженого директором плану, протягом року.

            1.20. Брати активну участь в розробці сценаріїв з проведення «Тижнів безпеки життєдіяльності» та проведенні самих Тижнів.

            1.21. 22.09.2016 Провести практичні заняття за участю інспекторів патрульної поліції щодо профілактики дорожнього травматизму серед дітей, роз’яснювальну роботу з  правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів у рамках Тижня  безпеки дорожнього руху.

            2. Педагогічним працівникам:

            2.1.        До 01.10.2016 розробити та затвердити в установленому порядку план роботи з дітьми, щодо попередження дитячого травматизму, у тому числі у разі враження вибухонебезпечними предметами,  збереження життя і здоров’я дітей (в окремому розділі плану виховної роботи).

           2.2.        До 10.10.2016 Розробити пам’ятки щодо дій громадян різного віку при виникненні підозри застосування вибухонебезпечних пристроїв, бесід з вихованцями з питання збереження їх здоров’я та життя.

           2.3. Інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями проводити у відповідності до Положення про порядок проведення та реєстрації інструктажів, протягом року.

           2.4.  Забезпечити належну роботу з батьками з питань профілактики дитячого травматизму, збереження життя і здоров’я вихованців, протягом року.

           2.5.  Своєчасно ставити до відома дирекцію закладу про всі нещасні випадки з дітьми як в педагогічному процесі, так і в побуті, протягом року.

          2.6. Щомісячно подавати на ім’я директора інформацію про всі нещасні випадки з дітьми як в навчально-виховному процесі, так і в побуті, протягом року.

          2.7. Забороняється самовільно проводити поза межами закладу організовані заходи з дітьми без відома та дозволу директора, протягом року.

          2.8. Визначати групи дітей за напрямками ризику та проводити з ними відповідну роботу із залученням до цієї роботи відповідних фахівців і батьків, протягом року.

          3. Медичним  працівникам:

          3.1. Вести облік звернень учнів школи та дітей дошкільного закладу до медичного кабінету із пошкодженнями травматичного характеру, постійно.

          3.2.  Щомісячно готувати адміністрації звіт про всі випадки травматичного характеру, які трапилися в закладі, до 5 числа наступного місяця.

          3.3. Надавати практичну допомогу педпрацівникам з питань розробки бесід для учнів, дошкільнят щодо попередження нещасних випадків, збереження здоров’я дітей, надання першої долікарської допомоги тощо, протягом року.

          3.4.   Забезпечити належний контроль за санітарно-гігієнічними умовами навчання, праці виховання та харчування дітей комплексу, протягом року.

          3.5. В установлений термін проводити аналіз стану здоров’я та захворюваності дітей, щоквартально.

          3.6. До 10.10.2016 скласти та затвердити в установленому порядку графіки оздоровлення, лікування дітей, профілактики туберкульозу, ентеробіозу та інших захворювань.

          3.7. Забезпечити належний контроль за дотриманням вихованцями особистої гігієни, постійно.

          3.8. Проводити у всіх класах бесіди-заняття щодо надання першої долікарської допомоги у разі нещасного випадку, протягом року, згідно з графіком.

  1.  Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою.

Директор                                                          Л.О.Горденко