Наставництво. Робота з молодими спеціалістами Самоосвіта

Тема

Термін

Відповідальний

Призначити наставників для молодих спеціалістів

До 14.09.

Директор

Затвердити  індивідуальні плани роботи наставників з молодими спеціалістами на 2017-2018 навчальний рік

До 14.09.

Директор

Скласти та затвердити графік проведення відвідувань занять та режимних моментів  молодих спеціалістів

До 14.09.

Вихова-тель-

методист

Затвердити план роботи Школи педагога–початківця «Паросток»

До 14.09.

Директор

Мета роботи з молодими педагогами:

1.Поглиблення педагогічних знань, формування професійної компетентності молодого педагога; ознайомлення з директивними документами, наказами, розпорядженнями Міністерства освіти і науки України.

2.Закріплення знань теорії, практики, методики навчально-виховної роботи з дітьми; вивчення психології, етики, формування посадових умінь і навичок.

3.Постійне удосконалення науково-теоретичної підготовки з розділів програми.

4.Вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду, аналіз та визначення шляхів його творчого використання з урахуванням вимог сьогодення.

5.Організація перегляду різних форм роботи з дітьми з подальшим аналізом.