Сьогодні, 21 жовтня 2016 року, на базі Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (вул. Роменська, 87) відбулася науково-практична конференція з проблеми «Дошкільний заклад-школа: актуальні проблеми наступності».

Мета конференції : Спрямувати діяльність педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів та початкової школи на створення належних умов та емоційного комфорту для забезпечення всебічного розвитку дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя.

У роботі конференції взяла участь Панасюк Тамара Вікторівна, начальник відділу дошкільної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки  України.

 

Рекомендації
науково-практичної конференції

«Дитячий садок – школа: актуальні проблеми наступності»

 

Нові цілі шкільної освіти утверджують нові пріоритети навчально-виховного процесу. Це передбачає формування справді нового педагогічного мислення на всіх рівнях педагогічної діяльності. Вихователь, учитель, керівник навчального закладу, методист, спеціаліст управління освіти і науки мають об’єднуватись у своїй готовності приймати рішення в інтересах дитини. Початкова школа, щоб зберегти самостійність етапу розвитку дитинства, повинна дуже точно і повно враховувати досягнення дошкільного віку не тільки в змістовному і методичному плані (хоча це дуже важливо), а і в плані формування особистісних якостей дітей, їх вольової сфери, полегшення адаптації до шкільного навчання. Тому в початковій школі, особливо в 1-2 класах, мають продовжуватися лінії дошкільного розвитку, використання мотивів ігрової поведінки, цілеспрямований розвиток сенсорних процесів: чутливості і слуху, вправності руки, гостроти зору.

Виходячи з цього рекомендуємо:

Директорам шкіл, завідувачам дошкільних навчальних закладів:

1. Використовувати в роботі розроблені методики вивчення і визначення психолого-педагогічних, медико-фізіологічних особливостей особистості, максимально враховувати здібності, потреби та інтереси кожної дитини, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму.

2. Створити умови для розкриття духовного та творчого потенціалу всіх учасників навчально-виховного процесу.

3. Забезпечувати фізичне та емоційне благополуччя дітей у навчально-виховному процесі.

4. При впровадженні в педагогічну діяльність інноваційних методик та технологій чітко дотримуватися збереження прав дитини та їхньої достатньої рухової активності.

Учителям у початковій школі:

1. Здійснювати безболісну адаптацію дітей до змінних умов життя, навчання й виховання будувати на основі єдиної з дошкільним закладом спрямованості.

2. Забезпечувати всебічний розвиток особистості молодшого школяра.

3. У набутті предметних знань, умінь і навичок спиратися на сформовані в дітей пізнавальні вміння та психічні процеси.

4. Процес навчання будувати на осмисленні та усвідомленні знань, на оптимальному поєднанні репродуктивного й творчого підходів до формування предметних умінь.

5. Посилити виховний компонент навчальних предметів початкової школи.

6. Учити молодших школярів організовувати свою навчальну діяльність, формувати в них почуття відповідальності, готовність самостійно працювати, мати власну думку та чітко її висловлювати.

7. Спиратися на досягнутий рівень підготовленості дітей, враховуючи індивідуальний рівень розвитку кожного вихованця.

Вихователям дошкільних навчальних закладів

1. Забезпечити формування в кожної дитини перед вступом до школи мінімальних освітніх знань та створення передумов для її успішного входження в нове соціальне середовище.

2. Здійснювати підготовку до школи з урахуванням фізичного та психічного здоров’я дітей дошкільного віку.

3. Спрямовувати свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

4. Розвивати в дітей якості, необхідні для здійснення нової для дошкільників навчальної діяльності (відповідальність, самостійність, працелюбність,креативність).

5. Не вдаватися до надмірної інтенсифікації інтелектуального розвитку (навчання читанню, письму, лічбі), посилити ціннісні аспекти виховного значення.

6. Спрямовувати роботу на загальний всебічний розвиток дошкільників, прищеплюючи природний інтерес і потяг дітей до лінгвістичного та математичного світу, до пізнання зв’язків та відношень у природі.

7. Навчання й виховання орієнтувати на врахування вікових можливостей і особливостей, не замінювати специфічні для дошкільників види діяльності шкільними.

8. Засади майбутнього успішного навчання дитини в школі закладати у видах діяльності, притаманних тільки дітям дошкільного віку, розвиваючи важливі психічні процеси, формуючи базу творчих здібностей.

9. Навчально-виховний процес спрямовувати на формування в дітей пізнавальних умінь спостерігати, порівнювати, сприймати, співставляти за допомогою окремих предметних знань.

10. Покеровуватися виключно інтересами самих дітей, їхніми запитами, здібностями, можливостями й потребами розвитку в межах формування повноцінної дошкільної зрілості.