Третій рік поспіль педагогічний колектив більш глибоко розглядає на педагогічних радах, семінарах, консультаціях питання збереження здоров’я  дітей дошкільного та молодшого шкільного віку через впровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій.

Цього разу на педагогічній раді, яка відбулася 23.11.2016 року, педагоги розглянули питання «Забезпечення зміцнення та збереження здоров'я кожної дитини з дотриманням  принципів природовідповідності у фізичному вихованні». На засідання педагогічної ради були запрошені: доцент кафедри спортивної медицини та валеології Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка Заікіна Ганна Леонідівна, яка висвітлила питання «Методика застосування ізотерапії у дошкільних навчальних закладах та її психофізіологічне обґрунтування» та викладач  цієї кафедри  Завадська Марина Миколаївна, яка всебічно охарактеризувала питання «Методика вдосконалення стартових можливостей графомоторних навичок у дітей та профілактика складності адаптації до навчання у школі».

Традиційно засідання педагогічної ради розпочалося проведеннм вправ «Килимок настрою», «Мої очікування». Під  час проведення педагогічної ради педагоги були учасниками проекту «Вулик здоров’я», професійно  висвітлити питання збереження енергетичного здоров’я педагога під час виконання вправи «Життєві сили»; умови для збереження психологічного і фізичного здоров’я дитини  з дотриманням  принципів природовідповідності; забезпечення зміцнення та  зберезбереження здоров'я дитини засобами музтерапії, методики К.Орфа на музичних  заняттях та виконання  дітьми комплексів вправ на формування  взаємодії правої та лівої півкуль головного мозку на заняттях, уроках з фізичної культури та у повсякденному житті; просвітницької роботи з батьками щодо оздоровчої взаємодії НВК та родини; співпраці із дитячими спортивними школами міста, кафедрами гігієни харчування СНАУ, спортивної медицини та валеології Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка.

Що було для педагогів медом під час розглянутих на  педагогічній раді питань можна було прочитати на відерцях, які несли до вулика бджілки-трудівниці.

Учителі, вихователі, викладачі, що працюють у нашому комплексі педагоги не за посадою, а за покликанням.Щиро  віримо у те, що усі здоровязбережувальні технології, які  вже використовуємо і які ще  будемо використовувати, принесуть нашим вихованцям добре фізичне та психологічне здоров’я.

p1110482 p1110460 p1110465

 p1110476 p1110474  p1110479

p1110480 p1110454 p1110456