НОРМАТИВНО – ПРАВОВА БАЗА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 

“Про дошкільну освіту”;
“Про фізичну культуру і спорт”;
“Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу” від 06.07.2010 № 2442-VІ;

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

“Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року” від 13.04.2011 № 629 ; 
“Про затвердження порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах” від 14.06.2002 № 826 ;
“Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад” від 12.03.2003 № 305;
“Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, ” загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” від 12.03.2003 № 306;

“Про затвердження положення про центр розвитку дитини” від 05.10. 2009 № 1124;
“Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів” від 05.10. 2009 № 1122;

НАКАЗИ

 

«Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» 

«Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів», наказ МОЗ від 24.03.2016 № 234

«Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину  у дошкільних навчальних закладах різних  типів та форми власності» наказ МОН від 20.04.2015  № 446 

“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення навчальної літератури для дітей дошкільного віку” наказ МОН  від 12.05.2014 № 572

“Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)”  наказ МОНмолодьспорту від 22.05.2012  № 615;
“Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт” наказ МОНмолодьспорту від 21.05.2012 №604;

“Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів “Вихователь року”  наказ МОНмолодьспорту від 15.05.2012 № 582;
“Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу” наказ МОН від 09.11.2010 №1070;
“Про затвердження типового обліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах”  наказ МОН від 11.09.2002 № 509;
“Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу”  наказ МОН від 24.04.2003 № 257;
“Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів” наказ МОН від 24.07.2001 № 658;
“Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів” наказ МОН від 16.08.2004 № 658;
“Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах” наказ МОН від 28.10.2008 № 985;
“Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах” спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України, МОН від 30.08.2005 № 432/496;
“Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України, МОН від 17.04.2006 №298/227;
“Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу” спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України, МОН від 27.03.2006 № 240/165.

ЛИСТИ

«Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році» від 25.07.2016 № 2.1/10 — 1828 

«Про організацію освітньої роботи дошільних навчальних закладів у 2016 — 2017 навчальному році» від 10.06.2016 № 1/9 — 315

 “Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах” від 25.07.2016 № 1/9-396

«Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів но ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» від 20.10.2016 № 1/9-561

«Організація роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 № 1/9-454

«Організація фізкультурно-оздоровчої роботи   у дошкільних навчальних закладах» лист МОН України  від 02.09.2016 р. № 1/9-456 

“Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”від 12.08.2016 №1/9-432 

“Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах” лист МОН від 23.09.2014 №1/9-482

“Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році” лист МОН від 27.06.2014 № 1/9-341

“Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році” лист МОН від 07.08.2014 № 1/9-339 
“Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї” лист Міністерства  від 26.11.2010 № 1/9-812

“Про дошкільну освіту” лист Міністерства  від 27.09.2010 № 1/9-666

“Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку” лист Міністерства  від 19.08.2011 № 1/9-634

“Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах” лист Міністерства  від 29.07.2011 № 1/9-577

“Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу” лист Міністерства  від 16.08.2010 № 1/9-563

“Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах” лист Міністерства  від 21.07.2012 № 1/9-552

“Щодо проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів” лист Міністерства  від 15.05.2012 № 1/9-363

“Про розроблення програм для дошкільної освіти” лист Міністерства  від 28.02.2013 № 1/9-152

“Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році” лист Міністерства  від 20.06.2013 № 1/9-446

Інструктивно-методичні рекомендації “Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період” лист МОНмолодьспорту від 28.05.12 № 1/9-413;

Інструктивно-методичні рекомендації “Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період” лист МОНмолодьспорту від 16.03.12 № 1/9-198;
Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення “Тижня безпеки дитини”  лист МОНмолодьспорту від 19.08.2011 № 1/9-635 ;
“Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку”  лист МОНмолодьспорту від 27.09.2010 № 1/9-666;
“Планування роботи в дошкільних навчальних закладах” від 03.07.2009 № 1/9-455;
“Термін перебування дітей, які досягли шестирічного віку, в дошкільних навчальних закладах” від 19.05.2006 № 1/9-349;
“Про режим роботи дошкільних навчальних закладів” від 24.01.2007 № 1/9-36;
“Про організацію обліку дітей дошкільного віку” від 07.05.2007 №1/9-263;
“Про присвоєння педагогічних звань “вихователь-методист” та “старший вихователь” від 26.11.2007 № 1/9-706;
“Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” від 21.06.2007 № 1/9-394
“Про проведення державної атестації у дошкільних навчальних закладах” від 17.11.2007 № 1/9-711
“Про проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності” від 26.02.2008 № 1/9-101
“Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів” від 23.05.2008 №1/9 – 335
“Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад” від 17.12.2008 № 1/9-812
“Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу” від 15.12.2008 № 1/9-904
“Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп” від 26.11.2008 № 1/9-764
“Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури у дошкільних навчальних закладах” від 16.03.2009 № 1/9-165;
“Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей” від 26.11.2009 № 1/9-812
“Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу” від 26.11.2009 № 1/9-810.

Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»

Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністкрством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році