УКРАЇНСЬКА МОВА:
1. Вставте букви, що позначають голосні звуки.
     Н_вч_нн_, п_с_нн_й, в_р_нн_, _зл_сс_, н_с_нн_, б_д_лл_,з_вд_нн_, к_м_нн_.

2. Додайте склад із подовженими приголосними, щоб утворилися слова. Із двома словами на вибір склади і запиши два речення.
     Жи__, безси__, корі__, гі__, зна__, воло__, весі__, додава__, взу__, подовже__, світа__,

3. Запишіть слова за їх транскрипцією.
    [ б а г а т’: а ]
    [в’ і т’: а ]
    [п р о м’ і н’: а ]
    [ в о л о с’: а ]

4. З'єднайте склади так, щоб вийшли слова.
    бу                                        пі                                              р'я                                                         де
    чер                                      р'ян                                          та                                                           сі
    м'я                                       в'як                                           в'ять                                                      м'я

5. Переставте рядки і відновіть загадку. Випишіть слово з апострофом разом зі словом- відгадкою. Побудуйте їх звукові моделі.
    * Маю носик я гостренький.
    * І всіх діток потішаю.
    * Дерев'яний та довгенький,
    * На папері слід лишаю

МАТЕМАТИКА:
1. Порівняйте
    6 м __ 3 м +2 м                                      5 дм__ 4 дм +4 дм                                  4 дм __ 2 дм +4 см
    8 м __ 4 м + 9 дм                                   8 м __ 2 м + 7 м                                      9 дм __ 3 дм + 6 дм
    7 дм __ 8 дм + 1 см                               2 м __ 3 м + 2 см                                    4 см + 2 дм __ 3 дм

2. Обчисли
    1 м — 5 дм                                2 м — 6 дм                                          1 дм — 3 см                                   7 дм — 3 см
    1 м — 6 см                                1 м — 10 см                                         1 м — 50 см                                  1 м — 10 дм
    1 год -2 хв                               1 год — 30 хв                                       1 год — 56 хв                                1 год + 5 хв
    1 год + 25 хв                           1 доба — 1 год                                     1 доба — 8 год                              1 доба + 6 год

3. Складіть задачу за розв'язанням
     1) 26 + 4 = 30 (л.)    
     2) 30 — 8 = 22 (л.)

4. До поданої задачі складіть і розв'яжіть дві обернені
    В Олега було 16 олівців, а фломастерів — на 7 менше. Скільки фломастерів було у Олега?

5. Виконайте завдання в зошиті з друкованою основою на  сторінці 33.

ЧИТАННЯ
Прочитайте казку. За допомогою словничка вставте у текс пропущені слова.
                                                                          Любов і жорстокість
       Випав із гніздечка [1] Горобчик. Борсається в[2]   , а  [3] нього літає й [4]  пищить[5]  .
       Побачив Горобчика Яструб і [6]  до нього. Думає: ось [7] схоплю Горобця і  з’їм. Прилетів до Горобчика, [8] підкрадатися до нього. Усі птахи на [9] завмерли від [10] : що ж це буде? Здивувалися, що [11] не відлетіла в сторону, а [12] на Яструба. Стукнула  [13] в око, учепилася [14] в голову. Злякався Яструб і [15] у сторону.
        Здивувалися всі [16] . Ось вам і Горобчиха! Як же так сталося, що вона [17] Яструба?
        — А так,- сказала Сова.- Горобчиха [18] свого Горобчика. А у Яструба немає [19] любові в серці. Він [20] . А жорстокість [21] не перемагала [22] .
                                                                                                                                       за В. Сухомлинським
    Словничок:
1- маленький                                        12- кинулася
2- травичці                                            13- дзьобом
3- навколо                                             14- кігтиками
4- тривожно                                           15- відлетів
5- Горобчиха                                          16- птахи
6- летить                                                17- пермогла
7- зараз                                                  18- любить
8- почав                                                  19- ніякої
9- деревах                                              20- жорстокий
10- страху                                               21- ніколи
11- Горобчиха                                         22- любов