Зростаємо дужими: — знають слова-визначення на фізкультурну тематику; — мають знання про необхідність збереження правильної постави для покращення фізичного розвитку та власного здоров’я; — ходять та бігають легко, ритмічно; стрибають у довжину з місця та у глибину, приймаючи правильне в.п. – «Старт плавця»; володіють способами метання, лазіння; упевненно виконують ходьбу на обмеженій площі; — виконують загально-розвивальні вправи відповідно до зразка, пояснення та за вказівкою; — володіють навичками шикування, рівняння, поворотів, перешиковування трійками за орієнтирами та за командою; — в рухливих іграх виконують складні рухи з використанням предметів; залюбки беруть участь у естафетах, переживають за команду, прикладають зусилля для внесення власного внеску у перемогу.

Мовлення дитини: Діти володіють правильною вимовою звуків рідної мови, правильно наголошують слова, регулюють силу голосу, мають помірний темп мовлення, інтонацією передають різний емоційний стан. Діти спроможні- доречно використовувати різні частини мови, вербальні засоби виразності (образні вирази, епітети, порівняння, приказки, прислів’я, фразеологізми), узагальнювальні (рослини, речі) та абстрактні поняття (чесність, ввічливість, скромність та ін.); добирати синоніми, антоніми, епітети; — дотримуватися граматичних норм рідної мови: правильно вживають відмінкові закінчення; узгоджують іменники з іншими частинами мови в роді, числі, відмінку; правильно вживають час дієслів, особові займенники; утворюють нові слова за допомогою префіксів, суфіксів, злиття двох основ; будують різні типи речень; — спілкуватися з однолітками й дорослими, дотримуючись культури спілкування; будувати діалог, брати участь у полілогах, ставити різні типи запитань, доречно відповідати на поставлені запитання; — складати різні види розповідей (описові, сюжетні, творчі, розповіді-міркування); переказувати; розповідати послідовно, без надто довгих пауз, повторів, дотримуватися структури розповіді; — розрізняти голосні й приголосні (тверді, м’які) звуки; здійснювати усний звуковий аналіз слів; — ділити слова на склади, визначати місце наголошеного складу; — читати по складах слова та невеликі речення (два-три слова) зі знайомих літер (а, о, е, у, и, і, м, н, л, в, с, т, к); — орієнтуватися в зошиті, вільно промальовувати елементи різних форм за зразком; регулювати силу натиску.

Літературана скринька: — розрізняють та визначають жанр твору(казка, оповідання, вірш, байка); — пригадують повну назву твору; орієнтуються в його композиційній структурі; аналізують та адекватно оцінюють характер, вчинки персонажів; — виразно читають з пам’яті поетичні твори; на прохання дорослих пригадують скоромовки, загадки, вірші, лічилки, пісеньки; — розуміють та вірно пояснюють прихований зміст приказок та прислів’їв; — упізнають на портретах відомих українських письменників, пригадують назви написаних ними творів(1 -2) ; — виявляють інтерес до книги, бережливе ставлення; орієнтуються в структурі книги (обкладинка, сторінка); — відтворюють зміст художнього твору, передають характер персонажів у театралізованих іграх. 
Дитина в соціумі. Діти знають: — імена та по батькові, прізвища своє, своїх батьків, родичів, друзів, вихователів та ін. працівників д/с; — казки, легенди, оповідання, вірші про природу, предметний світ, стосунки між людьми; — назву держави, її столиці; державну символіку; назви гір, річок, найбільших міст, орієнтуються в місцезнаходженні України на карті; назву свого міста (села), країни, міста та села, де живуть родичі; — що в Україні, крім українців, живуть різні народи та нації, всі вони прагнуть миру і взаєморозуміння; всі люди, що живуть на нашій планеті, складають поняття «людство»; — назви предметів домашнього ужитку та побутової (рушник, кольори на ньому); український національний одяг, віночок (квіти, стрічки на ньому); рослини-символи (калина, дуб, верба, барвінок); — назви професій дорослих (вчитель, вихователь, лікар, медична сестра, аптекар, кухар, пекар, перукар, фермер, пожежник, міліціонер, будівельник, пілот, водій, машиніст, кравчиня, продавець та ін.), розуміють значення кожної професії в суспільстві; — мають уявлення про школу, особливості діяльності учня та вчителя.
Гра дитини:  відтворюють у творчих іграх реальні та казкові ситуації, взаємини людей, спираючись на знання та уявлення; — вміють створювати власний задум у різних видах творчих ігор, цікаво розгортати сюжет ролі та гри; — знають різні види ігор; — виявляють уміння організовувати ігри спільно з однолітками, розподіляти ролі, будувати діалоги відповідно до ігрового задуму, використовуючи наявний мовленнєвий досвід та запас слів; уникають конфліктів під час гри, прибирають ігровий куточок
Дитина у природному довкіллі: діти виявляють: — виражений інтерес до інформації природничого характеру,бажання зрозуміти суть явищ, визначити взаємозв’язки; — прагнення до самостійних дій у природі (доглянути дерево, кущ, протидіяти тим, хто шкодить природі тощо); — здатність до широкого орієнтування у природному оточенні, виділення найважливіших ознак сезонів, взаємозв’язку між висотою сонця і температурою повітря, опадами, змінами в рослинному і тваринному світах, праці людей; усвідомлення необхідності дбати про своє здоров’я кожної пори року.
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Діти спроможні: — добирати один або кілька предметів (фігур) за двома ознаками (назва – форма, назва – колір тощо); — розпізнавати геометричні фігури (трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, круг, квадрат), їх особливості і називати їх; — аналізувати просторове розміщення предметів; — розрізняти назви днів тижня, місяців (поточного, попереднього і наступного); — називати за будь-якою ознакою всі предмети, кожний, останній, будь-який; — лічити предмети у межах 10, котрі по різному розміщені на площині (хаотично, лінійно, по колу); — орієнтуватися у грошових одиницях (1, 2, 5, 25, 50 копійок та1, 2, 5, 10 гривень); — класифікувати та впорядковувати геофігури, числові картки, предмети, дні тижня, місяці за певною ознакою; — утворювати нове число різними способами; — розрізняти і правильно називати цифри (0, 1 – 9), співвідносячи їх з певним числом; — складати і обчислювати приклади на додавання та віднімання у межах 5; — розв ’язувати задачі на знаходження суми та остачі за допомогою малюнків і практичних дій.

Дитина у світі культури: — емоційно відгукуються на прояви прекрасного в житті, природі та мистецтві; — на доступному рівні аналізують твори різних видів мистецтва, розуміючи їх особливості, як спільні, так і ті, що їх відрізняють; — орієнтуються на колір, лінію, форму, ритм, композицію як на засоби вираження емоційного стану митця; — із захопленням беруть участь у колективних творчих роботах; дають позитивну оцінку своїй роботі й роботі тих, хто працював поруч; — усвідомлюють жанр власної роботи (декоративні композиції, пейзаж, натюрморт, портрет); — у ліпленні створюють предмети, як простої форми (овочі, фрукти, гриби), так і складної (в гармонійному поєднанні геометричні фігури – куля, куб, циліндр, конус; стилізовані фігури птахів, тварин, людей; образи казкових, фантастичних героїв тощо); — мають навички вирізання симетричних форм з паперу, складеного навпіл або в кілька разів (овочі, фрукти, листя, посуд, ялинки, ляльки, двобічні іграшки та прикраси).

Дитина в соціумі: — мають уявлення про різні професії дорослих, шанують та дбайливо ставляться до результатів праці дорослих, інших дітей; — використовують робочий одяг, обладнання за призначенням, володіють безпечними та економічними прийомами роботи з різними матеріалами; — контролюють якість результатів праці, підтримують порядок на робочому місці; — пишаються власними успіхами та успіхами своїх товаришів у праці; — погоджують свої трудові дії з діями інших дітей, уміло розподіляють обов’язки при виготовленні спільного виробу; — виконують трудові доручення з бажанням і задоволенням.