Для навчальної роботи у 1 класі використовуються зошити:

— у дві горизонтальні лінії різної інтенсивності з похилими лініями;

— у клітинку з нормою лінування 5,0 х 5,0 мм.

     У 1 — 4-х класах рекомендується використовувати для письма кулькові ручки з пастою синього або фіолетового кольору, а для креслення — олівець.

    Під час виконання письмової роботи учням рекомендується дотримуватися однакових інтервалів між словами, дописувати кожен рядок до кінця, орієнтуватися на поскладовий перенос слова і, не виходячи за межі рядка, дотримуватися абзаців.

   Якщо потрібно виправити помилку, учень має закреслити неправильно написану літеру чи цифру навкіс (справа наліво) і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Виправлення (закреслення) написаного потрібно робити ручкою, а не олівцем.

   Навчальні письмові завдання з математики учні виконують у зошитах в клітинку. 

   Запис математичних завдань розпочинають на другій повній клітинці зверху та другій клітинці справа (від поля чи згину зошита).

   Між кінцевим рядком завдання однієї письмової роботи і початком наступної в зошитах із математики пропускають чотири клітинки.

   Літери і цифри рекомендується писати у клітинці зошита похило, знак і літеру записувати в окремій клітинці.

   Цифри в 1 — 4-х класах записуються висотою в одну клітинку. Малі літери в 1-му класі — висотою в одну клітинку, великі — в півтори клітинки.

   Між виразами відстань три клітинки.

   Після чисел найменування пишуться скорочено:

— без крапки: 3 мм, 7 см, 5 дм, 9 м, 12 км; 2 г, 6 кг, 12 с, 17 хв, 15 год; 15 грн;

— крапка ставиться після скороченого найменування грошової одиниці — копійки: 20к.

 У 1 — му класі  відповідь задачі записується коротко. Наприклад: 7 кг цукру.172176058-птичка-читает