Мета: розвивати мовлення дитини за допомогою прийменників. Вчити словесній орієнтації у просторі.

4RYaXLlnFsU 72L2D8hcd3Q bJwSF86SmJk Cy68N9JMLPA eLqATwSjrhk oEcpeOlqfYI WZ26_E-67FA X44bP8EIA8A Y4P-xANN2N8 Zc4-ZCva5aM  

 Прийменником називається службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями іменників (або займенників) служить для вираження підрядних зв'язків між словами в реченні. Приклади прийменників:

  • первинні: без, в, від, для, по, через, при, над, під, до, з, і ;
  • вторинні: задля, з-під, із-за, поза, щодо;
  • утворені від інших частин мови: близько, внаслідок, після, поруч, перед, протягом, під час, з допомогою, у зв'язку, завдяки, незважаючи на тощо.

Прийменники поєднуються з іменниками (або займенниками), причому деякі з них поєднуються тільки з одним відмінком) (без, до, крізь, про,), деякі — з двома (над, перед, під, ), а то й з трьома (в, з, за ').

    Зверніть увагу:

  • можливе сплутування прийменників з префіксами, наприклад: без дороги — бездоріжжяпопід вікнами — попідвіконнюз боку друзів — збокуз початку місяця — спочатку;
  • складні прийменники, утворені з допомогою прийменника з (із), пишуться через дефіс, наприклад: з-заз-надз-позаз-підз-попідз-серед;