Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня — дошкільний навчальний заклад №9 «Веснянка»

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

___________ Л.О. Горденко

                                                                                    

СХВАЛЕНО

На загальних зборах ( конференції)

 протокол від 14.09.2016 №4

                                                                                                               

                                                              ПЛАН

             організації взаємодії з батьками  у 2016-2017 навчальному році

Зміст роботи

Строк виконання

Відповідальні

Реклама діяльності навчального закладу

Створити (поновити) рекламний буклет з інформацією про оздоровчі та освітні послуги навчального закладу

Вересень

Вихователь-методист

Оформити інформаційні стенди навчального закладу

Вересень

Вихователь-методист

Оформити групові куточки для батьків та впровадити у практику роботи варіативні форми інформування батьків: папки-пересувки, інформаційні листи, інформаційні «кошики», тематичні виставки тощо

Вересень

Вихователі, вчителі початкових класів

Провести Дні відкритих дверей (екскурсії навчальним закладом, колективні й індивідуальні бесіди з батьками, відкриті заняття, свята, розваги)

Квітень

Директор, вихователь-методист, педагоги

Провести огляд-конкурс на найкращий «Куточок для батьків»

Жовтень

Вихователь-методист

 

 

 

Діагностика

Зібрати необхідну інформацію та оформити (поновити) листи здоров’я на дітей групи,класу

Заповнити (внести корективи ) в зошити «Відомості про батьків»

Вересень

Вихователі, вчителі початкових класів

Провести опитування та анкетування батьків для вивчення потреб родини (виявити соціальний запит, рівень поінформованості щодо розвитку, виховання й навчання дітей)

Вересень, квітень

Практичний психолог, вихователі, вчителі

Виявити думку батьків про якість освітнього процесу, психологічного клімату в групах, класах навчального закладу

Квітень

Практичний психолог, вихователі

 

 

 

Просвіта батьків

Оформити наочні консультативні матеріали для батьків відповідно до річних завдань і основних напрямів роботи  навчального закладу

Протягом року

Вихователь-методист, практичний психолог, вихователі, вчителі

Організувати групові та загальні виставки дитячої і сімейної творчості

Жовтень, грудень, лютий, квітень

Вихователь-методист, вихователі, вчителі

Провести загальні батьківські збори з участю спеціалістів, інформація яких є актуальною для родин вихованців

Жовтень, квітень

Директор, вихователь-методист

Провести групові, класні батьківські збори із використанням інтерактивних форм взаємодії з батьками

Вересень, лютий, травень

Вихователь-методист, практичний психолог, вихователі, вчителі

Організувати та провести тематичні вечори для батьків

Жовтень, листопад, грудень, січень, березень

Вихователь-методист, практичний психолог, вчителі, вихователі

Проводити індивідуальне консультування батьків з проблем виховання й розвитку дошкільників та молодших школярів

Протягом року

Вихователі, вчителі, практичний психолог

Організувати роботу консультативної служби для батьків

Протягом року

Вихователь-методист, сестра медична старша, практичний психолог,

 

 

 

Організація співпраці з родиною

Проводити засідання батьківського комітету ( ради) навчального закладу

За необхідності

директор, члени ради

Проводити засідання групових  та класних батьківських комітетів для активізації їхньої роботи

 Відповідно річного плану роботи

Вихователі, вчителі

Організувати і провести спільно з батьками спортивні свята, дні іменинника, розваги і тематичні заходи (у межах Тижня здоров’я, Тижня безпеки дитини тощо) відповідно до плану роботи  навчального закладу на поточний навчальний рік

Протягом року

Вихователь-методист, вихователі, вчителі

Залучити батьків до благоустрою території навчального закладу, облаштування ігрових майданчиків, оснащення предметно-ігрового розвивального середовища в групових та класних приміщеннях

Вересень, листопад, квітень

Педагоги , батьківські комітети груп, завгосп

Організувати гурткову роботу, залучивши до її проведення членів родин вихованців

Протягом року

Педагоги  

Залучити батьків до проектної діяльності, оформлення сімейних газет до святкових дат

Протягом року

Педагоги  

 

Вихователь —  методист    _______  Н.С.Юхно

 

Голова БК( ради)__________Н.Г.Назаренко