Склад  творчої групи

з методичної проблеми «Економічне виховання дітей дошкільного віку»

на 2016-2017 навчальний рік

 

Керівник Юхно Н.С., вихователь-методист

Члени творчої групи:

Карпенко Оксана Сергіївна

Пасинок Оксана Павлівна

Беседіна Наталія Ігорівна

 

Засідання: І  четвер кожного місяця.

 

 

План роботи

творчої групи з методичної проблеми

«Економічне виховання дітей дошкільного віку»

на 2016-2017 навчальний рік

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форми роботи

1

І етап

Підготовчо – організаційний

Мета: налаштування педагогів на плідну групову творчу діяльність, підвищення мотивації до обраної проблеми; визначення шляхів реалізації методичної проблеми

Алгоритм проведення:

1. Обговорення ідеї та теми проблеми.

2. Обговорення підготовки до опрацювання матеріалів

3. Обміркування шляхів вирішення проблеми.

4. Висловлення міркувань щодо форми представлення результату.

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічний консиліум Засідання дискусійного клубу Обговорення

2

ІІ етап

Діагностико – концептуальний

Мета: провести діагностування розвивального середовища, анкетування педагогів.

Алгоритм проведення:

1.Анкетування педагогічного коллективу дошкільного підрозділу щодо пропозицій по  удосконаленню роботи з даної методичної проблеми

2. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 16.06.2016 № 1/9-315 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році», програми з економічного виховання «Афлатон»,  планування організованої зайнятості дітей дошкільного віку за програмою «Дитина» з даного питання.

3.Організація консультативних днів на базі методичного кабінету з метою надання практичної допомоги вихователям у роботі над узагальненням свого досвіду з методичної проблеми.

4.Ознайомлення з педагогічним досвідом роботи педагогів кожної вікової групи з даного питання.

5.Розробка тематичних блоків за програмою «Афлатон»

6. Створення картотеки педагогічної та  методичної літератури з даної проблеми.

 

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

 

Анкетування

Консультації

Самостійне опрацювання літератури

3

ІІІ етап

Реалізація проблеми

Мета: допомогти педагогам зорієнтуватися у виборі інноваційних технологій для застосування їх у навчально-виховному процесі з питань економічного виховання дітей дошкільного віку; формувати вміння працювати групами, досягаючи спільного результату; сприяти формуванню методичної культури педагогів.

Алгоритм проведення:

1.Круглий стіл: «Пропозиції щодо удосконалення системи роботи з економічного виховання дітей дошкільного віку»

2. Теоретичний  семінар на тему: Програма економічного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку «Афлотон»  — шляхи впровадження

3. Презентації:

 — «Система роботи з економічного виховання дітей молодшого дошкільного віку», вихователь Беседіна Н.І.

  — «Система роботи з економічного виховання дітей середнього дошкільного віку», вихователь Пасинок О.С.

—  «Система роботи з економічного виховання дітей старшого дошкільного віку», вихователь Карпенко О.С.;

5.Шаблон моніторингу засвоєння  знань  з питань економічного виховання  дітьми дошкільного віку.

6.Представлення з даної методичної проблеми презентацій, відеоматеріалів, наочності, дидактичних ігор, дитячої художньої літератури, тощо.

7.Виставка психолого – педагогічної та методичної літератури з проблеми.

 

 

 

 

 

 

 

лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл,

практичний семінар, презентація досвіду,

 педагогічна виставка

4

ІV етап

 Підсумок роботи над проблемою

 Мета: проаналізувати з педагогами період роботи творчої групи від початку до кінця.

Надати можливість оцінити свою діяльність, проаналізувати успіхи і невдачі.Зробити психологічну характеристику власного особистісного розвитку, усвідомлено відноситись до цього досвіду і самоаналізу. Відібрати для подальшої роботи ті педагогічні розробки, які дали найкращі результати.

Алгоритм проведення:

1.Підсумково – аналітична бесіда.

2.Самоаналіз роботи над проблемою кожного члена творчої групи.

3.Анкетування педагогів « Оцінка роботи в творчій групі».

4.Підведення підсумків та окреслення результатів роботи творчої групи.

5.Узагальнення досвіду роботи групи за проблемою та розробка методичних рекомендацій.

6. Оформлення звіту про роботу творчої групи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда

Самоаналіз

Анкетування