Склад  творчої групи

з методичної проблеми «Зміцнення та збереження здоров’я дитини з дотриманням природовідповідності у фізичному вихованні»

на 2016-2017 навчальний рік

 

Керівник Юхно Н.С., вихователь-методист

Члени творчої групи:

Демченко Наталія Іванівна

 Труш Наталія Олександрівна

Мазна Катерина Миколаївна

Дубовик Наталія Миколаївна

Манжара Дарина Павлівна

 

Засідання: І  п’ятниця кожного місяця.

 

 

План роботи

творчої групи з методичної проблеми «Зміцнення та збереження здоров’я дитини з дотриманням природовідповідності у фізичному вихованні»

на 2016-2017 навчальний рік

 

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форми роботи

1

І етап

Підготовчо – організаційний

Мета: налаштування педагогів на плідну групову творчу діяльність, підвищення мотивації до обраної проблеми; визначення шляхів реалізації методичної проблеми

Алгоритм проведення:

1. Обговорення ідеї та теми проблеми.

2. Обговорення підготовки до опрацювання матеріалів

3. Обміркування шляхів вирішення проблеми.

4. Висловлення міркувань щодо форми представлення результату.

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічний консиліум Засідання дискусійного клубу Обговорення

2

ІІ етап

Діагностико – концептуальний

Мета: провести діагностування розвивального середовища, анкетування педагогів.

Алгоритм проведення:

1.Анкетування педагогічного коллективу дошкільного підрозділу щодо пропозицій по  удосконаленню роботи з даної методичної проблеми

2. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 16.06.2016 № 1/9-315 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році»,  нормативно-правових документів з організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ,  планування організованої зайнятості дітей дошкільного віку за програмою «Дитина» з даного питання.

3.Організація консультативних днів на базі методичного кабінету з метою надання практичної допомоги вихователям у роботі над узагальненням свого досвіду з методичної проблеми.

4.Ознайомлення з педагогічним досвідом роботи педагогів кожної вікової групи з даного питання.

5.Розробка тематичних блоків за програмою «Дитина»

6. Створення картотеки педагогічної та  методичної літератури з даної проблеми.

 

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

 

Анкетування

Консультації

Самостійне опрацювання літератури

3

ІІІ етап

Реалізація проблеми

Мета: допомогти педагогам зорієнтуватися у виборі інноваційних технологій для застосування їх у навчально-виховному процесі з питань зміцнення та збереження здоров’я дитини з дотриманням природовідповідності у фізичному вихованні; формувати вміння працювати групами, досягаючи спільного результату; сприяти формуванню методичної культури педагогів.

Алгоритм проведення:

1.Круглий стіл: «Пропозиції щодо удосконалення системи роботи по зміцненню та збереженню здоров’я дитини з дотриманням природовідповідності у фізичному вихованні»

2.Практичний семінар: «Зміцнення та збереження здоров’я дитини засобами арт-терапії та інших оздоровчих технологій в умовах сенсорно-оздоровчого простору».

3. Презентації:

 — «Система роботи по зміцненню та збереженню здоров’я дітей молодшого дошкільного віку», вихователь Манжара Д.П.;

  — «Система роботи по зміцненню та збереженню здоров’я дітей середнього дошкільного віку», вихователь Мазна К.М.

—  «Система роботи по зміцненню та збереженню здоров’я дітей старшого дошкільного віку», вихователь Дубовик Н.М.;

5.Шаблон моніторингу засвоєння  знань про зміцнення та збереження особистого здоров’я дітьми дошкільного віку.

6.Представлення з даної методичної проблеми презентацій, відеоматеріалів, наочності, дидактичних ігор, дитячої художньої літератури, тощо.

7.Виставка психолого – педагогічної та методичної літератури з проблеми.

 

 

 

 

 

 

 

лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл,

практичний семінар, презентація досвіду,

 педагогічна виставка

4

ІV етап

 Підсумок роботи над проблемою

 Мета: проаналізувати з педагогами період роботи творчої групи від початку до кінця.

Надати можливість оцінити свою діяльність, проаналізувати успіхи і невдачі.Зробити психологічну характеристику власного особистісного розвитку, усвідомлено відноситись до цього досвіду і самоаналізу. Відібрати для подальшої роботи ті педагогічні розробки, які дали найкращі результати.

Алгоритм проведення:

1.Підсумково – аналітична бесіда.

2.Самоаналіз роботи над проблемою кожного члена творчої групи.

3.Анкетування педагогів « Оцінка роботи в творчій групі».

4.Підведення підсумків та окреслення результатів роботи творчої групи.

5.Узагальнення досвіду роботи групи за проблемою та розробка методичних рекомендацій.

6. Оформлення звіту про роботу творчої групи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда

Самоаналіз

Анкетування