Додаток 4

               до річного плану роботи            

               на 2017/18 н.р.                                                                                              

 

Школа молодих педагогів «Паросток»

 

Керівник – Москаленко Л.М. (директор)

Мета роботи школи:

1. Особистісне та професійне зростання педагогічних працівників дошкільного підрозділу  закладу, розкриття потенційних можливостей кожного педагога у командній співпраці.

2. Поглиблення  педагогічних  знань, формування професійної   компетентності вихователів шляхом  ознайомлення  з директивними документами, наказами, розпорядженнями МОН України.

3. Вивчення  дитячої психології, етики, формування посадових умінь та навичок педагогів.

4. Постійне удосконалення науково – теоретичної підготовки з розділів Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції) та програм розвитку дітей дошкільного віку, рекомендованих МОН України.

5. Вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду, аналіз  та визначення шляхів його творчого використання з врахуванням  вимог сьогодення.

6. Розроблення власних педагогічних технологій, що сприятимуть зростанню іміджу закладу  та підвищенню якості дошкільної освітньо — виховної діяльності з дітьми.

7. Організація перегляду різних форм роботи з дітьми в ДНЗ та інших дошкільних закладах міста з  послідуючим аналізом.

8. Підготовка молодих вихователів до участі в семінарах, оглядах, конкурсах, змаганнях.

 

Список вихователів, які відвідують школу молодого педагога

 

з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Освіта

 

Стаж роботи

1

Пелішенко А.В.

Вища. Сумський ДПУ

ім. А.С.Макаренка

2 р.

2

Чередник Н.А.

Вища. Сумський ДПУ

ім. А.С.Макаренка

1 р.

3

Абакумова Т.Ю.

Середня. Сумський ДПУ

ім. А.С.Макаренка

0

ПЛАН РОБОТИ

школи  молодих педагогів «Паросток» на 2017-2018 н.р.

з’п

Тема,

термін

Зміст роботи

Форми та методи

Відповідальні

1

 

Будьмо знайомі, молодий колего!

 

Серпень -вересень

Привітання учасників

Вправа «Мої очікування»

Вихователь-методист

Ознайомлення з метою роботи, планом роботи Школи,  регламентом роботи на заняттях

Інформаційне повідомлення

Директор

«Знайомство» з педагогами -наставниками

Інформаційне повідомлення

Директор

«Овації»

Айсбрейкер

Практичний психолог

Сучасний дитячий садок

Вільний мікрофон

Практичний психолог

«Моя думка»

Ігрова вправа

Практичний психолог

«Професійні здібності педагогів»

Анкетування

Практичний психолог

Підбиття підсумків

Вправа «Мої очікування»

Практичний психолог

2

Загальні засади організації навчання та виховання дітей в комплексі

 

Вересень

1. Нормативно-правова база: Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про навчально-виховний комплекс, нова редакція  Базового компоненту дошкільної освіти, Програма розвитку дитини дошкільного віку

Інформаційне повідомлення

Директор

2. Статут комплексу, правила внутрішнього трудового розпорядку, охорона праці в закладі

Інформаційне повідомлення, інструктаж

 

Директор

3. Напрями діяльності ДНЗ НВК;  педагогічна етика; традиції комплексу

Педагогічна скарбниця

Директор

4. Опрацювання новинок наукової, педагогічної, методичної літератури, ППД

 

Інформаційне повідомлення

Вихователь- методист

5. Ознайомлення з

інтерактивними методами, видами інтеграції в організації і проведенні ОВП, освітніми технологіями

Презентація

Вихователь- методист

6. Участь у роботі методичних обєднань, семінарах, школі молодого вихователя організованих управлінням освіти

 

Інформаційне повідомлення

Вихователь- методист

3

 

Організація навчально-виховного процесу в закладі, в групі.

 

Вересень, жовтеть,

листопад

 

Структура навчальних програм.

Практична робота

Вихователь- методист

Вимоги до календарно-тематичного планування

 

Вихователь- методист

Ведення ділової документації

Директор

Планування роботи по самоосвіті педагога

Директор

Спілне складання календарного плану та перспективної сітки освітньо-виховної роботи, конспектів занять

Вихователь- методист

Ознайомлення з кращими планами ОВП та документації педагога як зразка

Огляд

Вихователь- методист

Перехресний аналіз календарного планування ОВП

Аналіз

Вихователь- методист

Створення предметно-розвивального середовища

Обговорення

Вихователь- методист

Взаємодія педагога з родиною.

Мистецтво вирішення спірних питань

Тренінг

Практичний психолог

Взаємне відвідування занять і режимних процесів із подальшим обговоренням

Обмін досвідом

Вихователь- методист

4

Пізнавальна діяльність дітей

 

Грудень

Психологічні особливості пізнавальної діяльності дітей

Семінар-тренінг

Практичний психолог

Способи формування пізнавальної діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Практичний психолог

Мотиви навчання та виховання

 

Директор

5

Фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ

 

Лютий

Ознайомлення з темою, метою роботи заняття, регламентом роботи

Інформаційне повідомлення

Директор

Визначення очікувань учасників

Вправа «Мої сподівання»

Вихователь-методист

Організація роботи з фізичного розвитку у ДНЗ.Нормативна база

Міні-лекція

Директор

«Інвентар своїми руками»

Презентація

Вихователь-методист

«Емоції та здоров'я дитини»

Ігротренінг

Практичний психолог

«Доглядаємо за собою»

Урок практичного життя

Вихователь-методист

Організована діяльність педагога і дітей з використанням нетрадиційної оздоровчої технології

Майстер-клас

Інструктор з фізичної культури

Підбиття підсумків

Вправа «Корзина та валіза»

Директор

6

Роль педагога у навчально-виховному процесі «Паросток творчості»

 

Квітень

Рівень підготовки молодих педагогів, їх запитів, інтересів, можливостей

Анкетування

 

Вихователь-методист

Запити і потреби нових педагогічних працівників

Мікродос-

лідження

Практичний психолог

Вимоги до педагога, кодекс честі педагога комплексу

 

Конференція

 

Директор

Особистість педагога як чинник навчання і виховання.

Творчий портрет молодого педагога

Директор Вихователь-методист

Програма самореалізації педагога.

Конкурс «Домашнє завдання

Директор

Вихователь-методист

Звіт про проходження молодими педагогами стажування

Притча «Коробочка»

Молоді педагоги

Підбиття підсумків роботи школи

Анкетування

Директор