ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧНІВ
ПО ВИКОНАННЮ ЗАВДАНЬ ПІДСУМКОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ
 
1. Уважно читай кожне завдання, працюй зосереджено. Спочатку подумай, потім записуй розв'язання завдань.
2. До завдань 1-5 пропонується три варіанта відповідей, з — поміж яких треба обрати правильний. Обведи кружечком букву, що стоїть поряд з обраним тобою варіантом відповіді. Н а п р и к л а д:
    Скільки секунд у годині?
А 100 секунд
  Б 3600 секунд
В 60 секунд
3. У завданнях 6 і 7 потрібно записати коротку відповідь.
4. У завданні 8 короткий запис задачі не потрібно. Обов'язково записуй пояснення до дій розв'язування задачі та повну відповідь задачі.
                                         
                                                                     Бажаю тобі успіху!