Згідно Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою КМУ від 12.03.2003 р. №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», із змінами, затвердженими Постановою КМУ від 16.11.2011 р. №1204 та п.2.7, п.2.8. Статуту НВК №9 «Веснянка» відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може здійснюватись :

— за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

— на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі;

— у разі відсутності дитини більше 75 днів;

— у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

 

    Адміністрація ДНЗ зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.