Відповідно до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою КМУ від 12.03.2003 р. №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», із змінами, затвердженими Постановою КМУ від 16.11.2011 р. №1204 прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

— заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

— висновку лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

— свідоцтва про народження дитини.

 

       Групи у НВК №9 «Веснянка» комплектуються за віковими ознаками.

         До логопедичної групи зараховуються діти за результатами Психолого-медико-педагогічної консультації, засідання якої відбувається двічі на рік.

      Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (кінець серпня). Про прийом дитини до дошкільного закладу потрібно потурбуватись заздалегідь: познайомитися з умовами виховання та навчання, педагогами, повідомити адміністрацію про бажаний час вступу дитини.

      Позачергово зараховуються в дошкільний навчальний заклад діти пільгових категорій, про що вносяться дані в картку електронного обліку.

До пільгової категорії відносяться:

   діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ;

 діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф; учасники АТО.

 діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку;

 діти одиноких батьків (вдів,вдівців);

 діти, які перебувають під опікою (піклування).