Сумська міська рада

VII СКЛИКАННЯ XV СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 26 жовтня  2016   року    № 1286 — МР

м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 грудня 2015 року       №199 — МР «Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або  загинули під час проведення антитерористичної операції» (зі змінами)

 

          З метою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, на виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 148-МР, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Унести зміни в додаток до рішення Сумської міської ради від 30 грудня 2015 року   №199 — МР «Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції» (зі змінами), а саме:         

     

          1.1. Пункт 4 додатку вказаного рішення виключити.

    1. 2. Пункти 5,6,7 вважати пунктами 4,5,6 відповідно.

                1.3.    Пункт 5 додатку вказаного рішення викласти в такій редакції:

« 5. Для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільного віку та безоплатними обідами дітей шкільного віку, батьки яких беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції, до адміністрації навчального закладу подаються наступні документи:

                1) заява від батьків або інших законних представників.

                2) копія документа, який засвідчує факт участі одного із батьків в антитерористичній операції;

                3) копія свідоцтва про народження дитини.

              1.4. Рішення від 24 лютого 2016 року № 418 — МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 грудня 2015 року № 199-МР «Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або  загинули під час проведення антитерористичної операції» (зі змінами)» вважати таким, що втратило чинність.

  1. Дане рішення набирає чинності з моменту опублікування.

      3. Організацію виконання даного рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради       Пака С.Я.

 

Сумський міський голова                                                                  О.М. Лисенко

Виконавець: Данильченко А.М.

____________________28.10.2016 р.