Сумська міська рада

 VII СКЛИКАННЯ XVIII СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 21 грудня 2016   року    № 1605 — МР

м. Суми

 

Про встановлення вартості харчування дітей та учнів у навчальних закладах м. Суми  

                                                                

 

 

На виконання статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статті 25 Закону України «Про освіту», пункту 3 статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» (із змінами), пункту 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», рішень Сумської міської ради від 30.11.2016 року  № 1495-МР «Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані», від 21.12.2016 № 1557 — МР «Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовними харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради, з метою забезпечення повноцінного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців дошкільних навчальних закладів та дітей пільгових категорій закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Для вихованців дошкільних навчальних закладів, центрах розвитку дитини та дошкільних відділень навчально-виховних комплексів:

1.1. Встановити вартість харчування однієї дитини на день:

— для дітей раннього віку –  13,00 гривень;

— для дітей раннього віку санаторних груп – 14,00 гривень;

— для дітей дошкільного віку – 17,00 гривень;

— для дітей дошкільного віку санаторних груп – 18,00 гривень.

1.2. Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей у розмірі  60 відсотків від встановленої вартості харчування на день (оплата здійснюється за дні відвідування дитиною начального закладу).

1.3. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які мають трьох і більше дітей.

1.4. Звільнити від оплати за харчування батьків або осіб, які їх замінюють, наступних категорій дітей:

         1.4.1. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях; дітей-інвалідів; дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків.

         1.4.2. Дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції.

           1.4.3.  Дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані.

         1.4.4. Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

         1.4.5. Дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних дошкільних навчальних закладах.

1.4.6. Дітей у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) та навчально-виховних комплексах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

2. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та шкільних  відділень навчально-виховних комплексів:

2.1. Встановити вартість харчування одного учня на день:

— для учнів 1- 4 класів – 7,00 гривень;

— для учнів спеціальної ЗОШ – 18,00 гривень;

— для учнів спеціальних навчально-виховних комплексів №№ 34, 37 – 17,00 гривень;

— для учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах – 7,00 гривень;

—  для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування –       7,00 гривень;

— для дітей з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» – 7,00 гривень;

— для дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції – 7,00 грн.;

 — для дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані –         7,00 гривень.

2.2. Встановити розмір доплати на день з міського бюджету за харчування учня, який відвідує групу продовженого дня – 1,20 гривень.

2.3. Звільнити від плати за харчування батьків або осіб, які їх замінюють, за категоріями дітей визначених у підпункті 2.1  пункту 2 даного рішення.

2.4. Збільшення вартості харчування учнів може бути здійснено за рахунок батьківської плати за рішенням батьківських зборів кожного окремого закладу.

3.  Рішення набуває чинності з 01.01.2017 року.

4.  Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 13 січня 2016 року № 227  — МР «Про встановлення вартості харчування дітей та учнів у навчальних закладах м. Суми» вважати таким, що втратило чинність з моменту набуття чинності цього рішення.

5.  Організацію виконання даного рішення покласти на                                    заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради              Пака С.Я.

Сумський міський голова                                                                 О.М. Лисенко

Виконавець: Данильченко А.М.

23.12.2016 р.