Сумська міська рада

 VII СКЛИКАННЯ XVII СЕСІЯ

                                                РІШЕННЯ

 

від 30 листопада 2016   року   № 1495- МР

м. Суми

 

Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані

 

З метою соціальної підтримки учасників бойових дій в Афганістані відповідно до міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 – 2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 148 – МР (зі змінами), керуючись                 статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані (додається).

2.  Дане рішення набирає чинності з 01.12.2016 року.

3. Організацію виконання даного рішення покласти на                            заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків.

 

 

 

 

Сумський міський голова                                                                 О.М. Лисенко

 

 

Виконавець: Данильченко А.М.

________________01.12.2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Сумської міської ради   «Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані»

від 30 листопада 2016   року   № 1495- МР

 

 

Порядок

забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані

1. Цей Порядок регламентує забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету в навчальних закладах, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради, дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані (далі – безкоштовне харчування).

 

2. З 01.12.2016 року по 31.12.2016 року вартість харчування однієї дитини на день складає:

           — для вихованців дошкільних навчальних закладів, центрів розвитку дитини, дошкільних відділень навчально-виховних комплексів:

             дітей раннього віку — 11,00 грн.,

             дітей дошкільного віку — 15,00 грн.,

           — для  учнів загальноосвітніх навчальних закладів та шкільних відділень навчально-виховних комплексів — 7,00 грн.

 

3. З 01.01.2017 року вартість харчування визначається рішенням Сумської міської ради «Про встановлення вартості харчування дітей та учнів  у навчальних закладах м. Суми», яке чинне на період надання безкоштовного харчування.

 

4. Для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільного віку дітей шкільного віку, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані до адміністрації навчального закладу подаються наступні документи:

1) заява від батьків або інших законних представників, у якій заявник зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність наданої інформації;

2) копія свідоцтва про народження дитини;

3) копія документа, який засвідчує факт безпосередньої участі у бойових діях в Афганістані.

 

5. Безкоштовне харчування припиняється:

1) якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про  участь у бойових діях в Афганістані, що вплинуло на визначення права на пільгу, — з місяця, в якому виявлено порушення;

2) за заявою пільговика — з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу керівника навчального закладу.

У разі, коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.

 

 

 

 

Сумський міський голова                                                                 О.М. Лисенко

 

 

Виконавець: Данильченко А.М.

_________________01.12.2016 р.