Додаток 4

до річного плану роботи

                                          на 2016/17 н.р.                                                                                              

 

Школа молодих педагогів «Паросток»

 

Керівник – Горденко Л.О. (директор)

 

Мета роботи школи:

 

1. Особистісне та професійне зростання педагогічних працівників дошкільного підрозділу  закладу, розкриття потенційних можливостей кожного педагога у командній співпраці.

2. Поглиблення  педагогічних  знань, формування професійної   компетентності вихователів шляхом  ознайомлення  з директивними документами, наказами, розпорядженнями МОН України.

3. Вивчення  дитячої психології, етики, формування посадових умінь та навичок педагогів.

4. Постійне удосконалення науково – теоретичної підготовки з розділів Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції) та програм розвитку дітей дошкільного віку, рекомендованих МОН України.

5. Вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду, аналіз  та визначення шляхів його творчого використання з врахуванням  вимог сьогодення.

6. Розроблення власних педагогічних технологій, що сприятимуть зростанню іміджу закладу  та підвищенню якості дошкільної освітньо — виховної діяльності з дітьми.

7. Організація перегляду різних форм роботи з дітьми в ДНЗ та інших дошкільних закладах міста з  послідуючим аналізом.

8. Підготовка молодих вихователів до участі в семінарах, оглядах, конкурсах, змаганнях.

 

 

 

Список вихователів, які відвідують школу молодого педагога

 

з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Освіта

 

Стаж роботи

4

Мазна К.М.

Вища. Сумський ДПУ

ім. А.С.Макаренка

2 р.

5

Коноваленко М.О.

Вища. Сумський ДПУ

ім. А.С.Макаренка

1,5 р.

6

Пелішенко А.В.

Вища. Сумський ДПУ

ім. А.С.Макаренка

1,5 р.