ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мiнiстерства економiчного 
розвитку i торгiвлi України
22 березня 2016 року № 490

РІЧНИЙ ПЛАН

закупівель на 2017 рік 
 

Найменування замовника

Код згідно з ЄДРПОУ замовника

Конкретна назва предмета закупівлі

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)

Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів)

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Комунальна установа Сумський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 9 «Веснянка» м. Суми Сумської області

31548429

 

Теплова енергія для централізованого опалення та підігріву гарячої води

ДК 021-2015:

 

09320000-8 – Пара, гаряча вода та повязана продукція

2271

748523,00 грн.

(сімсот сорок вісім тисяч п’ятсот двадцять три грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 124753,83 грн. (сто двадцять чотири тисячі сімсот п’ятдесят три гривні вісімдесят три коп.)

 

Переговорна процедура закупівлі

Січень 2017 року

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  10 січня 2017 року, № 1.

 

Голова комітету з конкурсних торгів

 

 

_________________
(підпис)

 

 

Л.О. Горденко
(ініціали та прізвище)

 

М.П

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

__________________
(підпис)

К.Г. Денисова
(ініціали та прізвище)