Тема Відповідальний
Форми і методи організації роботи з дітьми по вихованню патріотично налаштованої особистості шляхом упровадження  гуманістичних та патріотичних ідей Василя Сухомлинського. вихователь-методист
Взаємодія з батьками по упровадженню  гуманістичних та патріотичних ідей Василя Сухомлинського в родині вихователь-методист
Роль  українських народних інструментів у патріотичному вихованні дітей вихователь-методист
Підвищення фахової майстерності педагогів по вихованню патріотично налаштованої особистості родині вихователь-методист