Директор :

Москаленко Людмила Миколаївна,

Вища категорія 

Старший учитель 

Відмінник освіти України 

Години прийому 

Вівторок

8.30 – 11.30

Середа

15.00 – 17.00

 

Основні завдання роботи закладу

          ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ НВК

НА 2019– 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

 

Організація освітньої роботи в навчально-виховному комплексі у 2019/20  навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (2012 р.), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах),  Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах), Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Указу Президента України від 09.02.2016 № 42 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, Положення про навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» затвердженого Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306, Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України     від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Примірній інструкції з діловодства в дошкільних навчальних закладах (наказ МОН від 01.10.2012 № 1059), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234, Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446, листів МОН України від 19.04.2018 року № 1/9-249 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», від 13.06.2018 року № 1/9-386 «Щодо особливостей організації діяльності закладу дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році», від 11.07.2017 № 1/9-546 «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії ЗДО з батьками вихованців», від 14.02.2019 року № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти», від 26.06.32019 № 1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н.р.», від 02.07.2019 року № 1/9-419 інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», від 14.02.2019 року № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти», наказу МОН України від 19 грудня 2017 року № 1633 «Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти».

 

Проаналізувавши стан  виконання річного плану роботи за минулий рік, взявши до уваги досягнення і перспективи розвитку закладу, недоліки в роботі з  урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної та початкової освіти, забезпечення її поступового інноваційного розвитку педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2019-2020 навчальний рік:

  1. Організація сучасного освітнього простору, сприятливого для формування гармонійно-розвиненої особистості як передумова ефективного впровадження Концепції Нової української школи.
  2. Формування мовленнєвого розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку як складової  успішної особистості.
  3. Здійснення системного підходу до організації фізичного виховання через упровадження профілактичних оздоровчих вправ та прийомів валеологічної освіти вихованців
  4. Формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з особливими освітніми потребами.

(витяг із річного плану)