detia-353 Танець – один з видів рухової терапії,який,зокрема,дає дитині можливість самовиражатися,само реалізовуватися,передавати свої емоції та почуття. Використання музичних творів поглиблює емоційне сприйняття,вивільнює почуття,що дістає своє вираження в русі,а це,в свою чергу,сприяє особистісному розвитку та самореалізації,кращому розумінню власного «Я».
Виразні рухи людини – обов’язковий компонент емоцій. Немає такої емоції або переживання,які б не передавалися в рухах,і не лише в міміці,а й у жестах рук,рухах ніг,голови,тулуба,напруженні або розслабленні мускулатури,характері й темпі дихання тощо. Через виразні рухи людина може усвідомити свій внутрішній стан,а також повідомити іншого про свої переживання, наміри,сподівання. Через танець можна виразити все,навіть те,що неможливо висловити словами. Він дає дитині змогу краще усвідомити можливості власного тіла,не лише поліпшує фізичне та емоційне здоров’я,а є ще й улюбленою розвагою. Педагог,спостерігаючи за групою під час танцю,оцінює сильні і слабкі сторони репертуару рухів учасників,після чого визначає,які з них змінити або вдосконалити.