Тема Відповідільний
Формування риторичної культури  дитячої особистості  в діаді «дорослий-дитина»як складова розвитку її життєвої компетентності  вихователь-методист
Організація і проведення конкурсу «Оратор» вихователь-методист