У педагогіці LEGO – технологія цікава тим, що, використовуючись на інтегративних засадах, вона дозволяє забезпечити єдність виховних, розвиваючих і навчальних цілей і завдань процесу освіти дошкільнят. LEGO – конструювання – це не тільки практична творча діяльність, але і розвиток розумових здібностей, що проявляється в інших видах діяльності: мовленнєвій, ігровій, образотворчій. Це також виховання соціально активної особистості з високим ступенем свободи мислення, розвиток самостійності, здатності дітей вирішувати будь-які завдання творчо. LEGO – технологія, безперечно, претендує називатися інтерактивною педагогічною технологією, так як стимулює пізнавальну діяльність дошкільників.