(20.07.2020 – 24.07.2020)

Дитина перебуває у середовищі, яке постійно змушує зіставляти гарне і погане, добре і зле, сумне і радісне, щире і лицемірне, красиве і потворне. Хто ж допоможе їй розібратись у сутності цих понять, у власному «я»? Звісна річ, авторитетні для неї дорослі, які вже мають життєвий досвід, — батьки і педагоги.

Ми розглядаємо моральне виховання як активну взаємодію педагога і вихованця у спільній творчій діяльності, в ході якої формуються кращі людські якості.