Людина перетворює світ за допомогою праці — фізичної, інтелектуальної діяльності, спрямованої на задоволення матеріальних та духовних потреб людини. Праця виконує практичну, розвивальну та виховну функції. Виховна функція праці реалізовується в процесі трудового виховання дошкільнят.

Його завдання полягає у формування в дітей стійких переконань, що праця є життєвою необхідністю. Навіть найпростіший результат трудових зусиль дитини, вселяє їй впевненість у собі, прагнення випропобовувати себе у нових видах діяльності.

За твердженням психологів, праця є одним із провідних чинників всебічного розвитку дитини. На думку Д. Ельконіна, два чинники спонукають дитину дошкільного віку до трудової діяльності: тенденція до самостійності та інтерес до всього, що стосується життя і праці дорослих. 

Одним із видів праці дітей у дошкільному начальному закладу є праця в природі. Особливість її полягає у тому, що діти мають справу не з предметами, а з об'єктами живої природи.

20161017_110325 20161017_110333