Кожна людина на землі повинна народжуватися здоровою, жити в злагоді та любові в сім'ї, родині, державі, підтримувати та оберігати здоров'я рідних і близьких, думати про прийдешнє, бути готовою передати дітям набуті вікові знання, мудрі закони вічного єднання душі й тіла. Що ж все-таки означає «бути здоровим?».

Сучасний стан здоров'я населення України свідчить, що майже 90% дітей, учнів і студентів мають відхи­лення у здоров'ї, понад 50% — незадовільну фізичну підготовку.

Здоров'я завжди займало належне місце серед освітніх проблем, оскі­льки одним із завдань педагогіки є виховання здорового, працездатного покоління.

Здоров'я — це не відсутність хвороби, а фізична, соціальна, психологічна гармонія людини, доброзичли­ві стосунки з оточуючими, з природою і самим собою.

У козацькі часи люди були здоровіші за сьогоднішнє покоління. Вони багато часу проводили на свіжому повітрі, працювали фізично, вели рухли­вий спосіб життя, мали повноцінне харчування, жили серед природи, яка позитивно впливала на духовність, фізичне і психічне здоров'я.

Стан здоров'я сучасної людини залежить не тільки від зовнішніх умов, але й від власного ставлення до нього. Зрозуміло, що вироблення такого ставлення — найважливіша умова оздоровлення суспільства. І почи­нати варто з дитячого садочка та школи.

Однак, щоб стати володарем свого здоров'я, слід знати, що таке здо­ров'я і що саме забезпечує нормальний процес життєдіяльності. Тільки у такому разі можна навчитися керувати своїм здоров'ям.

Основні причини, від чого залежить стан здоров'я людей:

10%-рівня розвитку медичного обслуговування;

20% — спадковості;

20% — довкілля;

50% — способу життя.

Здоров'я не існує саме по собі, воно не дається на все життя, не є по­стійним і незмінним. Воно потребує турботи протягом усього життя люди­ни. Тому треба з раннього дитинства загартовувати свій організм спортом, заняттями фізкультури, обтиратися мокрим рушником, обливатися водою, щоб організм звикав до посильних навантажень і ставав дедалі міцнішим і здоровішим.

Значний відсоток виникнення хвороб залежить від шкідливих звичок самої людини, порушення санітарно-гігієнічних норм, від неправильного харчування, відсутності режиму праці й відпочинку. Давньоримський філо­соф Сенека говорив: «Люди не помирають, вони вбивають самі себе».

Здоровий спосіб життя — це система поведінки люди­ни, яка охоплює культуру руху (рухова активність без примусу), харчуван­ня, взаємини, повноцінне сімейне життя, творчу активність, високомораль­не ставлення до довкілля, інших людей до самих себе; це захоплення, лю­бов до рідних, а також бажання творити добро.

Найцінніше у людини — життя. Життя — це багатство, яке дається ко­жному з нас батьками. І дуже хочеться, щоб воно було красивим і щасли­вим. Таким воно буде, якщо буде міцним здоров'я. Не випадково в народі існують прислів'я: «Гроші загубив — нічого не загубив, здоров'я загубив — все загубив», «Здоров'я не купиш», «Здоров'я — всьому голова», «Ваше здоров'я і життя у ваших руках».

Здоров'я родини — здоров'я дитини.

В цю істину вкладено глибокий зміст.

Здорова родина — здорова дитина.

У цих двох поняттях прокладено міст.

Хай міст цей єднає батьків і дітей,

Щоб правильно й радісно жити,

Іти по життю із девізом в руках:

«Здоров'я потрібно цінити».