1. Від поданих слів за допомогою префіксів  за-, пере-, від-,

до-, при- утворити нові слова. Дібрати до кожного з них залежні. Записати утворені словосполучення за зразком.

Летіти, нести, вести, везти.

Зразок: залетіти в сад, перелетіти через океан … .

2. Утворити словосполучення, вставляючи замість крапок прийменники (маленькі слова).

Доплив … берега, відплив … берега, заховався … дерево, підклав … подушку, вскочили … воду, злетів … аеродрому, намалював … полотні.

3. Випиши слова у дві колонки — слова з префіксами у першу, а з прийменниками — у другу.

(В)скочити , (в)іддам, (за)бігти, (за)школу, (під)водний, (під)водою, (про)мене, (про)нести, (до)помога, (до)Києва, (від)дячити, (від)тебе.

4. Встав потрібні за змістом  прийменники чи префікси. Виділи префікси.

Сонце …ховалось … хмарами.

… краю неба насунулись білі хмари.

Білка …кидає перед зимівлею руду шерсть.

Грається білка … білкою.