Які саме можливості відкриває метод проектів :

— метод проектів створює умови в розвитку вільної творчоїособистості дитини, спроможності діяти самостійно, відповідно до ситуації;

— метод проектів співзвучний сучасним життєвим позиціям: дитина робить із задоволенням тільки те, що сама вибрала, те, що їй цікаво;

— іноді знання, отримані дітьми залишаються часом теорією, а мета методу проекту — навчити застосовувати досліджувану теорію на практиці для вирішення конкретних завдань в реальному житті;

— індивідуальний темп роботи над проектом забезпечує кожній дитині реалізацію власних можливостей згідно її рівня розвитку.

Основна роль в організації роботи над проектом належить педагогу. Уважне ставлення до потреб кожної дитини, вивчення її інтересів дозволяє без зусиль визначити проблему, «замовлену» дітьми.

Дошкільнята  із задоволенням виконують завдання, запропоновані  педагогом, якщо ці завдання задовольняють їх потребу в активній діяльності. Крім того, дитину захоплює сам процес спільної діяльності з педагогом та батьками.

Одним з основних напрямків роботи при впровадженні методів проектів це активізація роботи з батьками. Залучення  батьків до проектної діяльності є одною з ефективних форм взаємодії вихователя із сім’ями вихованців. Така робота сприяє підтримці авторитету педагога в батьківській громаді, зберігає пріоритет родинного виховання, активно залучає родини до участі в навчально-виховному процесі.

Етапи  виконання проектів для дошкільнят:

•        вибір теми і типу проекту;

•        визначення потенціалу кожного учасника проекту для його виконання, встановлення можливостей для реалізації проекту;

•        збір і обробка необхідної інформації, перетворення її координатором в доступну для дошкільного сприйняття;

•        організація і виконання проекту;

•        захист або презентація результатів проекту.