Вірші про сім’ю для дітей 

https://dovidka.biz.ua/virshi-pro-sim-yu-dlya-ditey/

http://dnz1kolchyno.at.ua/publ/chitaemo_z_ditkami/virshiki/zbirka_vishiv_ro_sim_39_ju/25-1-0-70

Загадки про родину
http://posnayko.com.ua/reader/knizhnaya-polka/zagadki-schitalki-chistogovorki-skorogovorki/zagadky-pro-rodynu-200.html


«Моя сім’я» дидактичний матеріал

https://vseosvita.ua/library/moa-sima-didakticnij-material-dla-molodsogo-ta-serednogo-doskilnogo-viku-75578.html

«Вивчення вірша «Що таке сім’я?» Н.Чемерис за допомогою мнемотаблиці»
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-vivcenna-virsa-so-take-sima-ncemeris-za-dopomogou-mnemotablici-200767.html

 

Арт-терапевтична вправа «Сім’я в образах квітів»
https://vseosvita.ua/library/art-terapevticna-vprava-sima-v-obrazah-   kvitiv-256581.html

Мультфільм «Моя сім’я»
https://www.youtube.com/watch?v=1VJYEfUpjjw

Майстер- клас «Як легко намалювати сім’ю»

https://www.youtube.com/watch?v=58lYl1gr49Q

Пісні

Наталія Май — Родина
https://www.youtube.com/watch?v=COOrPVgXbrY&list=PLhepvwA3BFhZBOZK-IUYDGiMynMomMy8f

Наталія Май — Тата і мами
https://www.youtube.com/watch?v=xw5mciy6LM4&list=PLhepvwA3BFhZBOZK-IUYDGiMynMomMy8f&index=3

Розфарбовки
http://detskie-raskraski.ru/raskraski-dlya-malyshey/raskraska-semya