ЗРОСТАЄМО  ДУЖИМИ
•  діти вміють рухатися, грають в рухливі ігри, знають, як використовувати фізкультурне обладнання;
•  легко  рухаються – бігають, стрибають, кидають м’яч тощо;
•  можуть ходити на лижах, кататися на велосипеді;
•  самостійно вмиваються, стежать за чистотою свої рук, ротової порожнини;
 володіють навичками особистої              гігієни.
МОВА РІДНА, СЛОВО РІДНЕ
•   володіють силою голосу, говорять чітко, правильно, виразно; встановлюють місце заданого звука у слові; добирають слова із заданим звуком (за допомогою предметних малюнків).
•   називають предмети та явища навколишнього світу, ознаки,  дії;  групують предмети за їх характерними ознаками  (це — посуд,   це    —   меблі),   порівнюють   за формою,  кольором,   смаком,  величиною тощо;
•    правильно вживають відмінкові закінчення, рід, число, дієслівні форми, вищий, найвищий ступені порівняння прикметників;  утворюють слова за допомогою суфіксів;
•    граматично правильно будують речення;
•   вміють   спілкуватися   з   дорослими   і   однолітками     відповідно до етичних норм, вживаючи звертання, слова  ввічливості; 
•    формулюють у зв'язку із  заданою  ситуацією  запитання тощо;
•    уважно  слухають  розповідь  вихователя та однолітків; 
•   зв'язно розповідають за добре знайомою сюжетною картиною (три-чотири речення), складають невеликі описові розповіді, розповіді з власного досвіду.
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
•    виявляють інтерес до дитячої художньої літератури;
•    уважно слухають і розуміють зміст прочитаного; пригадують повну назву, автора твору;
•    висловлюють власне ставлення до твору;
•    адекватно оцінюють поведінку персонажів твору;
•    розуміють віршовані твори, виразно читають напам’ять знайомі вірші;
•    виявляють інтерес до роботи з книгою, із задоволенням розглядають ілюстрації, пригадують твір за їх змістом;
•    мають інтерес до ігор за змістом художніх творів;
•    вміють працювати з дитячою книгою, виявляють інтерес до роботи в куточку книги.
ДИТИНА У ДОВКІЛЛІ
Діти знають
•  Україна – рідна країна, Батьківщина, в якій живуть українці та інші народи; орієнтуються в її символах;
•  знають назву рідного міста,(села), де живуть; назву вулиці та адресу, де мешкає дитина;
•  предмети домашнього вжитку, їх деталі, застосування; групують предмети за їх характерними ознаками (це – одяг, це – взуття, це – посуд…)
•  народні дитячі пісеньки,  колискові, граються в народні дитячі ігри;
знають свої імена й прізвища, імена своїх батьків, дідуся й бабусі, друзів, ім'я та по батькові вихователя, його помічника, лікаря, завідуючої, муз. працівника, інструктора з фізкультури тощо;
•  професії людей, що працюють в умовах дошкільного закладу, професії своїх батьків;
•  виявляють інтерес до праці дорослих, бажання допомогти;
•  свята, які проводяться протягом року;
•  про засоби пересування в містах та селах;
•  модель Землі – глобус;
Діти вміють:
•  виявляти активність, самостійність у ігровій, практичній трудовій діяльності;
•  додержуватися послідовності в одяганні та роздяганні ;
•  виконувати трудові доручення, виконувати обов’язки чергових по їдальні, куточку природи, під час допомоги вихователю в підготовці до занять;
• виконувати елементарні правила поводження у громадських місцях;
додержуватися правил безпеки на вулиці тощо.
• виявляти довіру і повагу до людей (дорослих й однолітків);
• придивлятися до мешканців природи, складати про них розповіді, загадувати загадки;
• виявляти почуття турботи про свійських тварин, доглядати, спостерігати за їх поведінкою, з допомогою дорослого розповідати про них, уживаючи слова з пестливими суфіксами, загадувати загадки, читати напам’ять  вірші про природу, користуючись засобами інтонаційної виразності. 

ГРАЮЧИСЬ,  ЗРОСТАЄМО
•  дитина може здійснювати задум майбутньої гри; володіє узагальненими способами побудови ігрового образу; бере участь у  іграх різних видів; налагоджує взаємодію з партнерами по грі.
ВІКОНЕЧКО У ПРИРОДУ
  Діти  зацікавлено   пізнають  природу, із  захопленням висловлюють враження від контакту з нею; виявляють позитивно-емоційне  ставлення до її об’єктів та явищ;  виявляють співчуття природним об’єктам на рівні ідентифікації з ними;
• виявляють інтерес до інформації природничого змісту, прагнуть до самостійних практичних дій у природі (доглянути  вазон,   кущ;   погодувати  рибок  тощо);
• виявляють бажання творчо інтерпретувати  отриману інформацію у різноманітних видах художньої діяльності – мовленнєво-творчій, музичній;
• охоче відтворюють естетичну своєрідність природи у різних видах діяльності (грі, праці, малюванні, ліпленні, аплікації та ін.);
• проявляють пізнавальну активність, допитливість щодо засвоєння  змісту природничого характеру;
• виявляють бажання допомогти природі, захистити її від шкідливого втручання людей.
МАТЕМАТИЧНА СКАРБНИЧКА
Діти  вміють:
•  групувати,    систематизувати  і упорядковувати фігури   за   кольором,  розміром,   формою;
• визначати   просторове   розміщення   предметів   навколо самого себе — ліворуч, праворуч, вгорі, знизу, попереду, позаду;
•  рухатися, переміщатися в просторі за заданим напрямком;
  визначати кількісні відношення (більше, менше, стільки ж) між предметними множинами способом розміщену один під одним предметів з кожної множини.
• діти знають цифри в межах 5, співвідносять цифр з числом і навпаки; при перелічуванні предметів числами; називають по порядку, починаючи з числа «один» без пропусків. При перелічуванні не можна пропускати предметів або називати один і той же предмет двічі;
•  розуміють, що останній числівник при лічбі відносити до всієї групи перелічувальних предметів (один, дві три — всього три сливи);
•  засвоїли різні способи перелічування предметі (перекладання предметів по одному зліва направо); 
•  володіють серіаційними вміннями за величиною, довжиною, шириною, товщиною, кількістю тощо;
• вміють висловлювати словами свій емоційний стан щодо успішності  виконання (невиконання) завдання, допущених помилок та їх подолання.
ЧАРІВНІ ФАРБИ І ТАЛАНОВИТІ ПАЛЬЧИКИ
• дитина із захопленням займається різними видами художньої діяльності (можливо, якійсь віддає  перевагу); розказує про те, що створила;
•  емоційно   відгукується   на  прояви   краси   в   житті, природі та мистецтві;
•  у   малюванні,   ліпленні,   аплікації   володіє   вміннями та навичками, необхідними для створення власних задумів.
ПРИВЧАЄМОСЬ ПРАЦЮВАТИ
• мають уявлення про  зміст  праці дорослих, вдома, у найближчому оточенні;   
• цікавляться працею дорослих, поважають працьовитих та вмілих людей,  прагнуть наслідувати їх;  бережуть результати їх праці;
•  уміють визначити мету праці, з допомогою дорослих;
•  знають послідовність дій,  вибирають необхідне обладнання,  матеріали,   охоче працюють;
•  підтримують і допомагають  один  одному в  спільній роботі,  прибирають своє  робоче місце.