1. Статут СПШ №32

Статут

2. Ліцензія закладу освіти

Ліцензія

3. Структура та органи управління закладу освіти

Структура

4. Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами

Кадровий склад

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Освітня програма шкільного підрозділу на 2021/22 н.р.
Освітня програма дошкільного підрозділу на 2021/22 н. р.

6. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

СПШ №32 території обслуговування, закріпленої за закладом, не має

7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мережа

8. Мова освітнього процесу

У навчальному закладі визначена державна (українська) мова документообігу, навчання і виховання дітей.

9. Наявність вакантних посад

Станом на 01.12.2021 року вакантні посади відсутні.

11. Наявність гуртожитків

У закладі освіти в наявності гуртожитків немає.

14. Правила прийому до закладу освіти

З умовами прийому до СПШ №32 можна ознайомитися в рубриці “Про нас”

15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У дошкільному підрозділі СПШ №32 у  2021-2022 н.р. функціонує 1 інклюзивна група  для дітей старшого дошкільного віку. Заклад працює над створенням  умов доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Доступність закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами

16. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації

Договір із СОІППО

17. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Додаткові освітні послуги закладом не надаються

18. Правила поведінки здобувача освіти в закладі

Правила поведінки

19. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

План заходів

20. Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду

21. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу

Порядок реагування на випадки булінгу

23. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти 

Положення

24. Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в СПШ №32 в період карантину у зв`язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)

Порядок організації освітнього процесу