Home   МЕТОДИЧНА РОБОТА   Консультації

Консультації

Готовність дитини до школи

Мовлення — це один із головних факторів та стимулів розвитку дитини. Це обумовлено роллю, яку воно грає в житті людини. Завдяки мовленню люди повідомляють думки, бажання, передають свій життєвий досвід, погоджують дії. Воно слугує головним засобом спілкування людей. Пізнавальні операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстракція тощо) розвиваються та вдосконалюються в процесі оволодіння мовленням. Від рівня його розвитку залежить загальний рівень інтелекту дитини. Мовлення виступає як
Дитальніше »


Готовність вашої дитини до школи


Консультація для вчителів початкової школи

Сучасний урок — це урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що допомагає досягти високих результатів у навчанні.

Дитальніше »


Консультація для керівника хореографічного гуртка

Хореографія, як і інші мистецтва, викликає у дитини радісні емоції, сприяє формуванню базових рис особистості, естетичному та фізичному розвитку
Дитальніше »


Консультація для керівників музичних, вчителя музики

Залучаючи дітей до музичної діяльності за допомогою дидактичних ігор, ми спонукаємо їх імпровізувати, виявляти гнучкість думки, творчу розкутість.
Дитальніше »


Консультація для вихователів дошкільних груп

Нині загроза тероризму значно посилилася. Пам’ятаючи про те, що кожний з нас може опинитися жертвою терористичного акту, знання правил поведінки є основною умовою збереження власного життя та життя рідних і близьких. Не стати жертвою терористичного акту часто допомагають звичайна спостерсжливість та уважність. Інколи достатньо звернути увагу на предмети, залишені без догляду (особливо, якщо з боку такого предмета лунають якісь звуки) або на дивну поведінку окремих осіб у людному місці, щоб запобігти великому лиху.«Дотримуючись правил безпеки, ми зберігаємо своє здоров’я та життя!»- таке завдання ставлять педагоги комплексу проводячи навчально-виховну роботу з дітьми з теми “Навчаємо жити у безпеці”.
Дитальніше »


Консультація для вихователів старшого дошкільного віку

Консультація для вихователів старшого дошкільного віку Тема Термін Відповідальний Математичні дослідження на весь рік 12.10 Вихователь-методист


Консультації для інструкторів, вчителя фізичної культури

Здорова, фізично розвинена дитина, як правило, вірить у свої сили, бадьора, життєрадісна, повноцінніше опановує принципи шляхетної поведінки у взаємодії з однолітками і дорослими, дбає про гармонійність свого буття, уважна до інших людей.
Дитальніше »


Консультація для вчителів початкової школи

Основне завдання сучасної початкової школи – переорієнтувати навчання на освоєння знань, умінь та ставлень, які потрібні сучасній людині для життя, заохочувати дітей до навчання, робити їх успішними.
Дитальніше »


Консультація для вихователів, спеціалістів, вчителів

Визнання власної дитини, прийняття її, любов до неї, авторитет батьків у її очах, доступність батьків для неї — поняття прямо пропорційні.
Дитальніше »