Home   МЕТОДИЧНА РОБОТА   Консультації

Консультації

Готовність дітей до навчання у першому класі

У Законі України «Про дошкільну освіту» закладено обов’язковість дошкільної освіти і підготовка дітей до шкільного навчання. Базовий компонент, в якому визначено державні стандарти дошкільної освіти, орієнтує педагогів та батьків на те, щоб забезпечити подальший фізичний, психічний, соціальний, мовленнєвий
розвиток дитини в школі. Саме в дошкільному віці діти отримують перші уявлення про життя, поведінку і вчинки людей, оволодівають корисними звичками і досвідом життя, отримують багато радості.

Дитальніше »


Обіймайте дітей частіше

 Обіймайте дітей частіше Доведено, що дитина, яку в родині часто обіймають, пригортають до себе і цілують, менше хворіє, має міцний імунітет, виглядає більш щасливішою та стійкою до стресових подій в її житті. І це неспроста, адже під час таких обіймів в людині виділяється так званий «гормон довіри» (окситоцин) — він в тілі людини зміцнює відчуття безпеки (захищеності) і довіри до оточуючих. І навіть щоденні,
Дитальніше »


Готовність дитини до школи

Мовлення — це один із головних факторів та стимулів розвитку дитини. Це обумовлено роллю, яку воно грає в житті людини. Завдяки мовленню люди повідомляють думки, бажання, передають свій життєвий досвід, погоджують дії. Воно слугує головним засобом спілкування людей. Пізнавальні операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстракція тощо) розвиваються та вдосконалюються в процесі оволодіння мовленням. Від рівня його розвитку залежить загальний рівень інтелекту дитини. Мовлення виступає як
Дитальніше »


Готовність вашої дитини до школи


Консультація для вчителів початкової школи

Сучасний урок — це урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що допомагає досягти високих результатів у навчанні.

Дитальніше »


Консультація для керівника хореографічного гуртка

Хореографія, як і інші мистецтва, викликає у дитини радісні емоції, сприяє формуванню базових рис особистості, естетичному та фізичному розвитку
Дитальніше »


Консультація для керівників музичних, вчителя музики

Залучаючи дітей до музичної діяльності за допомогою дидактичних ігор, ми спонукаємо їх імпровізувати, виявляти гнучкість думки, творчу розкутість.
Дитальніше »


Консультація для вихователів дошкільних груп

Нині загроза тероризму значно посилилася. Пам’ятаючи про те, що кожний з нас може опинитися жертвою терористичного акту, знання правил поведінки є основною умовою збереження власного життя та життя рідних і близьких. Не стати жертвою терористичного акту часто допомагають звичайна спостерсжливість та уважність. Інколи достатньо звернути увагу на предмети, залишені без догляду (особливо, якщо з боку такого предмета лунають якісь звуки) або на дивну поведінку окремих осіб у людному місці, щоб запобігти великому лиху.«Дотримуючись правил безпеки, ми зберігаємо своє здоров’я та життя!»- таке завдання ставлять педагоги комплексу проводячи навчально-виховну роботу з дітьми з теми “Навчаємо жити у безпеці”.
Дитальніше »


Консультація для вихователів старшого дошкільного віку

Консультація для вихователів старшого дошкільного віку Тема Термін Відповідальний Математичні дослідження на весь рік 12.10 Вихователь-методист


Консультації для інструкторів, вчителя фізичної культури

Здорова, фізично розвинена дитина, як правило, вірить у свої сили, бадьора, життєрадісна, повноцінніше опановує принципи шляхетної поведінки у взаємодії з однолітками і дорослими, дбає про гармонійність свого буття, уважна до інших людей.
Дитальніше »