Кожна дитина має право:
 виховуватись в рідній родині;
 на належне виховання;
 на захист свого здоров’я;
 на піклування про здоров’я;
 на здобуття освіти;
 на розвиток талантів та здібностей;
 на право голосу у прийнятті важливого рішення для родини;
на вільне висловлювання власних поглядів;
кожна дитина має право бути почутою.

В свою чергу батьки зобов’язані:
виховувати дитину у дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини;
виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання;

https://docs.google.com/document/d/1Lix3R2J9ikW8KJ6O_w7TlfBZBNSJ7PEN/edit?usp=share_link&ouid=108043961557371496863&rtpof=true&sd=true