Home   Archive by category 'Публічна інформація'

Category Archives: Публічна інформація

22. Нормативно-правове забезчення сайту

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади   https://drive.google.com/file/d/1Dd_BSlO_kHW5116r8Oido19qQpHb04P6/view?usp=sharing Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 851 “Деякі питання використання доменних імен державними органами в уккраїнському сігменті Інтернету http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-2015-%D0%BF Закон України “Про доступ до публічної інформації”   https://drive.google.com/file/d/1mwwDk7Un9hVINv3-BwSAm4qHFa45i1fn/view?usp=sharing Закон України “Про освіту” (ст.30) https://drive.google.com/file/d/1TLKiMYyBlt70O2Afuw5awqws72WbNMr2/view?usp=sharing   Положення про функціонування офіційного веб-сайту https://drive.google.com/file/d/1Yk0zX1xqeD13Mkpycj_QbxXVL82LC3CX/view?usp=sharing  


21. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу

https://drive.google.com/file/d/1eoauioe-N78_2axHSkkR1ExpQg0uRh5d/view?usp=sharing


20. Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

https://drive.google.com/file/d/1GgcM4K_ZrHhKFI-hoLK-wrHejGc227uA/view?usp=sharing


19. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти


18. Правила поведінки здобувача освіти в закладі

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSJEiO0SPvhsmUUjm1IrMVLo2qRcThk9wyLHHzlKm7RyraZoVOLom3GW7B2TH8EYgPF0veRcIh_EC3l/pub


17. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

ГУРТКОВА РОБОТА Гурткова  робота з дошкільнятами та молодшими школярами в закладі спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. Робота гуртків побудована   відповідно до  вимог  варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти та Державного стандарту початкової освіти. Матеріальна база та кадрове забезпечення  відповідають вимогам сьогодення. По шкільному підрозділу комплексу гуртковою  роботою охоплено 79
Дитальніше »


16. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення квілацікації

Згідно зі статтею 53 Конститцуції України держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної та початкової освіти в державних і комунальних навчальних закладах.


15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У дошкільному підрозділі НВК у  2019-2020 н.р. функціонує 1 інклюзивна група  для дітей молодшого дошкільного віку. Заклад працює над створенням  умов доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами.


14. Правила прийому до закладу освіти

З умовами прийому до КУ Сумський НВК № 9 “Веснянка” можна ознайомитися в рубриці “Про нас”


13. Річний звіт про діяльність закладу освіти

ЗВІТ ДИРЕКТОРА КУ Сумський НВК № 9 «Веснянка» перед громадськістю за 2019-2020 н.р.