Під «здоровим способом життя» розуміють комплекс щоденних заходів, що включають в себе раціональне, збалансоване харчування, регулярні заняття спортом, фізичні навантаження, а також повноцінний і здоровий сон. https://docs.google.com/document/d/12iAgZ4_AkLojcwyl5r8—KV-SoDp1WmY/edit?usp=share_link&ouid=108043961557371496863&rtpof=true&sd=true